EASO Country of Origin Information Report. Actors of Protection

Nederlands

This report provides information on elements and indicators that may help assessing the availability of state protection in Nigeria.

Chapter 1 provides a general introduction to Nigeria.

Chapter 2 provides information on the Nigerian Constitution and on the state’s structure.

Chapters 3 to 9 identify the relevant state actors of protection in Nigeria:

• Nigerian Police Force;

• Nigerian Armed Forces;

• Department of Public Prosecution;

• Courts;

• National Human Rights Commission;

• Public Complaints Commission – The Nigerian Ombudsman;

• National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP).

 

This report was drafted by Czech Republic, Department for Asylum and Migration Policy, International and European Affairs Unit.

The following national asylum and migration department reviewed this report:

The Netherlands, Immigration and Naturalisation Service, Office for Country Information and Language Analysis (OCILA)

The following external expert reviewed this report:

Stella Amadi Odiase, Lawyer and International Development Practitioner

The following organisation reviewed the report:

ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation

The drafting of this report (including reviewing) was finalised on 5 October 2018. Any event taking place after this date is not included in this report.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

 

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Nigeria