EASO COI Report. Situation of returnees from abroad

Nederlands

The purpose of this report is to provide relevant information regarding the situation of returnees hailing from Syria within the framework of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular for use in updating EASO’s country guidance development on Syria. The report is primarily focused on the return of Syrians from Europe and Syria’s neighbouring countries (Turkey, Lebanon and Jordan) to government-held Syria. This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021.

The first chapter presents an overview of the patterns of return and wherever possible, the numbers of returnees, both from the EU as well as Syria’s neighbouring countries harbouring the highest Syrian refugee populations, which are Turkey, Lebanon and Jordan. The second chapter discusses the consequences of having exited Syria illegally and having applied for asylum abroad. In addition, this chapter looks into the monitoring of the Syrian diaspora by the Syrian authorities. The third chapter analyses the procedure for Syrian returnees to obtain a security clearance in order to enter government-held Syria legally and how this procedure works in practice. The fourth chapter looks at potential obstacles towards return, divided into three categories: limited or no access to particular areas of return, a lack of civil documentation, and issues related to housing, land and property (HLP) rights. The fifth and final chapter looks into the treatment of returnees upon return by the Government of Syria (GoS).

The drafting of this report was finalised on 12 May 2021. Any event taking place after this date is not included in this report.  

This report was drafted by the Country of Origin Information (COI) Unit of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs.

The following departments and organisations have reviewed the report together with EASO:

- Denmark, Danish Immigration Service (DIS);

- Hungary, National Directorate-General for Aliens Policing Documentation Centre.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology (June 2019).

Beleid

Sinds 2011 is Syrië in een bloedig intern gewapend conflict verwikkeld met een zeer hoog aantal slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen als gevolg. De strijdende partijen ontzien de burgerbevolking niet. Zowel het Syrische leger als de gewapende oppositie schenden dagelijks, en op de meest wrede wijze, het internationaal humanitair recht en de mensenrechten. In vele gevallen worden burgers geviseerd omwille van etnische of religieuze redenen of omdat ze gepercipieerd worden als deel uitmakend van een ander politiek kamp.

Het Syrische leger slaagde er de afgelopen jaren in, aanzienlijke delen van het land te heroveren op de rebellen of jihadisten. Uit een analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat het aantal militaire confrontaties in Syrië sinds de tweede helft van 2018 duidelijk is afgenomen, de impact van het conflict in Syrië regionaal erg verschillend is geworden en het grondgebied van Syrië anno 2020 kan opgedeeld worden in vijf geografische zones.

De burgeroorlog heeft een verwoestende impact op de burgerbevolking. Er zijn naar schatting in totaal 13,4 miljoen Syriërs die, als gevolg van het gewapend conflict, nood hebben aan humanitaire hulp, dit is een verhoging van 21% ten opzichte van 2020. Meer dan 90% zou onder de armoedegrens leven. 6,1 miljoen Syriërs zijn ontheemd binnen Syrië. Bovendien zijn er 5.6 miljoen het land ontvlucht.

Land: 
Syrië

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.