EASO COI Report. Situation of Afghan refugees

Nederlands

This report provides relevant information on the situation of registered and unregistered Afghan refugees in Pakistan.

The legal status of Afghans living in Pakistan determines their ability to access education, health services, property and housing and legal aid. Afghan refugees living in Pakistan can be broadly divided into four main groups: Proof of Registration (PoR) cardholders, Afghan Citizens Card (ACC) holders, unregistered Afghan refugees and Afghan passport holders with Pakistani visa. The main focus of this report lies on the Afghan refugees and not the Afghan passport holders with Pakistani visa.

The report provides a brief historical overview of Afghan migration to Pakistan, it describes the legal status of Afghans living in Pakistan and its impact on their ability to access education, employment, health services, housing, financial and communication services, legal aid. Further, the report provides information on the attitude of the Government of Pakistan as well as on the general attitude of Pakistan's population towards Afghan refugees.

The first draft of this report was finalised on 15 April 2020. Some additional information was added during the finalisation of this report in response to feedback received during the quality control process, until 6 May 2020.

EASO would like to acknowledge the Belgian Centre for Documentation and Research (Cedoca) in the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, as the drafter of this report.

The following national asylum and migration departments reviewed this report:

France, Office for the Protection of Refugees and Stateless persons (OFPRA), Information, Documentation and Research Division (DIDR)

Germany, Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Country Analysis

The following external organisation reviewed this report:

ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentati

Beleid

De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Pakistan is problematisch. Heel wat Pakistaanse burgers worden blootgesteld aan etno-politiek of sektarisch geweld, en de Pakistaanse autoriteiten zijn vaak niet bij machte of onwillig om bescherming te verlenen. Het gros van het geweld dat in Pakistan plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land actief zijn. De terreurorganisaties viseren voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze minderheden en politici. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan regel. De veiligheidssituatie in het land wordt verder beïnvloed door opflakkeringen van geweld tussen extremistische elementen en regeringstroepen in het noordwesten van het land en de nationalistische opstand in Balochistan.

Land: 
Pakistan