EASO COI Report. Security situation

Nederlands

This report is an update of the EASO COI report on Pakistan, Security Situation (last update: October 2018).The reference period for describing events was from 15 August 2018 until 31 July 2019.

The drafting of this report was finalised on 9 August 2019. Any event taking place after this date is not included in this report.

This report provides information on elements and indicators that may help in assessing the need for international protection. The first part gives a general description on the security situation in Pakistan. The second part explains the security situation per province in more detail. A general description of the province contains information on the geography and population, and on the background of the conflict, including the actors active in the province. A description of recent trends in the security situation provides quantitative (numbers) and qualitative information (examples and description of trends). A sub-chapter focuses on the nature of the violence, frequency, targets, locations, and descriptions of incidents within a timeframe 15 August 2018 until 31 July 2019. Another sub-chapter includes information about civilian casualties. Finally, conflict-induced displacements are described in a separate section.

EASO would like to acknowledge the Belgian Centre for Documentation and Research (Cedoca) in the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, as the drafter of this report.

Furthermore, the following national asylum and migration departments have contributed by reviewing the report:

Austria, Federal Office for Immigration and Asylum, Country of Origin Information Department;

The Netherlands, Immigration and Naturalization Service, Office for Country Information and Language Analysis;

Poland, Country of Origin Information Unit, Department for Refugee Procedures, Office for Foreigners;

Swedish Migration Agency, Section for Information Analysis.

The following external organisation reviewed this report:

ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology (June 2019).

Beleid

De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Pakistan is problematisch. Heel wat Pakistaanse burgers worden blootgesteld aan etno-politiek of sektarisch geweld, en de Pakistaanse autoriteiten zijn vaak niet bij machte of onwillig om bescherming te verlenen. Het gros van het geweld dat in Pakistan plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land actief zijn. De terreurorganisaties viseren voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze minderheden en politici. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan regel. De veiligheidssituatie in het land wordt verder beïnvloed door opflakkeringen van geweld tussen extremistische elementen en regeringstroepen in het noordwesten van het land en de nationalistische opstand in Balochistan.

Land: 
Pakistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.