EASO COI Report. Security situation

Nederlands

This report provides a general overview of the security situation in Iraq, covering the following topics: a general background of recent conflicts in Iraq; the current political situation; information on the main armed actors and their territorial presence and role; an overview of recent security trends; the impact of the violence on the civilian population; and the impact of the violence on the state ability to secure law and order.

The second part of the report provides a governorate-level description of the security situation. Each governorate chapter includes a map, brief description of the governorate, background conflict dynamics and armed actors present in the area, followed by a description of security trends in 2018, and the impact of the violence on the population.

The report was co-drafters by the following national asylum and migration departments, in conjunction with EASO:

- Belgium, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, Cedoca(Centre for Documentation and Research)

- France, Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), Information, Documentation and Research Division

- Sweden, Swedish Migration Agency, Lifos Country of Origin Information research service

The following national asylum and migration departments contributed by reviewing this report:

- Austria, Federal Office for Immigration and Asylum, Country of Origin Department

- Greece, Greek Asylum Service, Quality Assurance and Documentation Department

- Norway, Landinfo – Country of Origin Information Centre

Additionally, an external expert review was carried out by the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), and also by Dr. Fanar Haddad, a Senior Research Fellow at the Middle East Institute, National University of Singapore who specialises in sectarian issues and politics in Iraq.

The drafting of this report was finalised 7 February 2019 and covers events up to 31 December 2018. Any event taking place after this date is not included in this report.

Beleid

Door een toename in geweld- en terreurdaden is de veiligheids– en mensenrechtensituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd. Naar aanleiding van het grondoffensief dat IS sinds juni 2014 in Irak voert, is de situatie verder geëscaleerd.  Dit heeft geleid tot een bloedig intern gewapend conflict. Burgers worden hierbij geviseerd door de strijdende partijen omwille van etnische, religieuze of politieke redenen.  In de loop van 2015 kwam IS meer en meer onder druk te staan in verschillende regio’s in Irak en slaagden de Iraakse veiligheidstroepen, de sjiitische milities en de Koerdische peshmerga er in om IS uit een deel van de veroverde gebieden te verdrijven. In 2016 werd IS verder teruggedrongen en werden grote stukken van het gebied onder controle van IS terug ingenomen door regeringstroepen. De herovering van gebieden bezet door IS had een duidelijk merkbare impact op de veiligheidssituatie in Irak in het algemeen. Ook in 2017 is er sprake van een verdere daling van het geweld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweldsniveau, de impact van het terreurgeweld, en de gevolgen van het offensief van IS nog steeds regionaal erg verschillend zijn. De sterk regionale verschillen typeren de veiligheids- en mensenrechtensituatie in Irak. Concreet betekent dit dat de situatie in het Noord- en Zuid-Irak verschillend is van de situatie in Centraal-Irakese provincies.

Land: 
Irak