EASO COI Report. Security situation

Nederlands

The purpose of this security situation report is to provide relevant information for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular for use in updating EASO’s country guidance development on Syria.

This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021.

This report analyses the security situation in Syria, focusing in particular on the situation of the civilian population. The reference period is 2020 and the first three months of 2021. The report is an update of the EASO COI Report Syria – Security situation (May 2020).

The report is divided into two parts. The first part focuses on presenting an overview of the armed conflicts in Syria, current political developments and information on the main parties to the conflict. It goes on to describe the security trends in different parts of Syria during 2020 and first three months of 2021, with a focus on the nature of the violence and impact on civilians. The second part provides a governorate-level description of the security situation. Each governorate chapter includes a map, brief description of the governorate, background conflict dynamics and armed actors present in the area, recent security trends, including information on civilian fatalities, security incidents and trends, armed confrontations (etc.), displacement and return, and civilian infrastructure impacted.

This report was co-drafted by the European Asylum Support Office COI Sector and Finland, Finnish Immigration Service.

The following departments and organisations have reviewed the report:

- The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice (OCILA)

- ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (except Chapters 1, 2.1 and 2.10)

- ARC, the Asylum Research Centre (except Chapters 2.2 - 2.9 and 2.11 - 2.14)

The drafting of this report was finalised on 28 May 2021. Any event taking place after this date is not included in this report.

This report is produced in line with the EASO COI Report Methodology (2019) and the EASO COI Writing and Referencing Style Guide (2019).

Beleid

Sinds 2011 is Syrië in een bloedig intern gewapend conflict verwikkeld met een zeer hoog aantal slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen als gevolg. De strijdende partijen ontzien de burgerbevolking niet. Zowel het Syrische leger als de gewapende oppositie schenden dagelijks, en op de meest wrede wijze, het internationaal humanitair recht en de mensenrechten. In vele gevallen worden burgers geviseerd omwille van etnische of religieuze redenen of omdat ze gepercipieerd worden als deel uitmakend van een ander politiek kamp.

Het Syrische leger slaagde er de afgelopen jaren in, aanzienlijke delen van het land te heroveren op de rebellen of jihadisten. Uit een analyse van de veiligheidssituatie blijkt dat het aantal militaire confrontaties in Syrië sinds de tweede helft van 2018 duidelijk is afgenomen, de impact van het conflict in Syrië regionaal erg verschillend is geworden en het grondgebied van Syrië anno 2020 kan opgedeeld worden in vijf geografische zones.

De burgeroorlog heeft een verwoestende impact op de burgerbevolking. Er zijn naar schatting in totaal 13,4 miljoen Syriërs die, als gevolg van het gewapend conflict, nood hebben aan humanitaire hulp, dit is een verhoging van 21% ten opzichte van 2020. Meer dan 90% zou onder de armoedegrens leven. 6,1 miljoen Syriërs zijn ontheemd binnen Syrië. Bovendien zijn er 5.6 miljoen het land ontvlucht.

Land: 
Syrië

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.