EASO COI Report. Security situation

Nederlands

Dit rapport is grotendeels gebaseerd op het rapport van een gezamenlijke factfindingmissie van het Oostenrijkse Bundesamt für Fremdwesen und Asyl/ Staatendokumentation en het Zwitserse Staatssekretariat für Migration, alsook op het rapport van een gezamenlijke factfindingmissie van de Deense Immigratiedienst en de Deense Vluchtelingenraad. Dit rapport werd herzien door COI-researchers uit België, Italië, Nederland en Noorwegen.

Dit rapport werd voltooid op 26 september 2017. Gebeurtenissen die plaatsvonden na 31 augustus 2017, zijn niet opgenomen in dit rapport. Op deze datum werden uitzonderingen gemaakt tijdens het peerreviewproces, dat werd voltooid op 20 december 2017.

Dit rapport werd opgesteld volgens de EASO COI Report Methodology en biedt relevante informatie voor het bepalen vaan de internationale beschermingsstatus (vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming).

Het eerste hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van de voornaamste politiek-economische ontwikkelingen tijdens de verslagperiode (januari 2016 - 31 augustus 2017).

Het tweede hoofdstuk geeft een algemene beschrijving van de veiligheidssituatie in Somalië. Dit wordt dan per regionale deelstaat meer in detail uitgelegd in het derde hoofdstuk. Een algemene beschrijving van de regionale deelstaten (onderverdeeld in regio’s) bevat informatie over de geografie en de bevolking, over de achtergrond van het conflict, met inbegrip van de actoren die actie zijn in de regio’s. Daarna volgt een beschrijving van recente trends in de veiligheidssituatie, rekening houdend met de voormelde indicatoren: de aard van het geweld, frequentie, doelwitten, locaties en aantal slachtoffers.

Beleid

Na de val van president Siad Barre in 1991 is Somalië in chaos gedompeld. Verschillende autoriteiten hebben elkaar sinds 2000 opgevolgd. Somaliland en Puntland zijn in de jaren ‘90 de facto onafhankelijk geworden van de federale staat Somalië. De algemene veiligheidssituatie in Somalië wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Somaliërs intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er fundamentele verschillen bestaan tussen de situatie in Mogadishu, Centraal- en Zuid-Somalië enerzijds en de situatie in de Somaliland en Puntland anderzijds.

Land: 
Somalië

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.