EASO COI Report. Networks

Nederlands

The report describes various types of networks in Afghanistan and the significance of these networks for individuals and families be it during displacement, or for reintegration after return from abroad or after internal displacement within the country. More than six million Afghans have returned to their country since 2001, primarily from the neighbouring areas of Iran and Pakistan. The majority of those who have returned have settled in urban areas, primarily the large cities, and not in their original home areas. Many Afghans currently still live outside the country’s borders, and some of them return to their native country, either voluntarily or under duress. The report discusses which networks Afghans usually have available to them, and the help and support they can rely on from their networks.

This report was drafted by the Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo.

The following departments reviewed the contents of this report, together with the EASO COI Sector:

  • Austria, Federal Office for Immigration and Asylum, Country of Origin Information Department;
  • The Netherlands, Immigration and Naturalisation Service, Office for Country Information and Language Analysis (OCILA)

The drafting of this report was finalised in January 2018.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology.

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.