EASO COI Report. Key socioeconomic indicators for Baghdad, Basrah and Sulaymaniyah

Nederlands

This report provides information on key socio-economic indicators in Iraq, focusing on the cities of Baghdad, Basrah, and Sulaymaniyah and highlights aspects of the legal and administrative requirements for Iraqis to enter and settle in the respective city, ID documents and access to basic services, the situation of IDPs and returnees, and the impacts of the COVID-19 pandemic.

This report is an update to the EASO COI Report: Iraq Key Socio-economic Indicators, published in September 2020.

The reference period for this report covers the time period between 1 August 2020 and 15 October 2021.

This report is a part of a series of Iraq reports that will be produced in 2021-2022. These reports cover the security situation, key socio-economic indicators in Baghdad, Basrah, and Sulaymaniyah, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi asylum seekers and will be used to inform the update of the chapter on Internal Protection Alternative within the EASO Country Guidance on Iraq 2022 update.

This report should be read in conjunction with the other reports that will be published later.

The report was drafted by the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) and was reviewed by the Country of Origin (COI) Unit of the Dutch Ministry of Foreign Affairs.

The drafting of this report was finalised on 31 October 2021. Any event taking place after this date is not included in this report. Some additional information was added during the finalisation of this report in response to feedback received during the quality control process, until 31 October 2021.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology (2019) and the EASO COI Writing and Referencing Guide (2019).

Beleid

De veiligheidssituatie in Irak werd sinds 2013 grotendeels bepaald door de opkomst van en de strijd tegen de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Toenmalig eerste minister al-Abadi verkondigde op 9 december 2017 dat het laatste stukje ISIS-territorium op Iraaks grondgebied was heroverd en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de terreurorganisatie. Het terugdringen van ISIS en de herovering van gebieden bezet door de organisatie hebben een duidelijk voelbare, positieve impact op de veiligheidssituatie in Irak gehad. ISIS-cellen blijven evenwel actief in verschillende Iraakse provincies en de Iraakse veiligheidstroepen, sjiitische milities en Koerdische Peshmerga voeren nog steeds acties uit tegen de organisatie. Dit vertaalt zich in sterke regionale verschillen in het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld en de impact van het conflict. Daarnaast voert het Turkse leger in het kader van het conflict met de PKK luchtaanvallen en grondoperaties uit tegen PKK-doelwitten in de noordelijke grensgebieden van Irak.

Land: 
Irak

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.