EASO COI Report. Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, in Mazar-e Sharif, and Herat City

Nederlands

Het rapport biedt een algemene beschrijving van de sociaal-economische situatie in drie steden in Afghanistan (Kaboel, Mazar-e Sharif en Herat) en behandelt de volgende onderwerpen: economische groei, tewerkstelling, armoede, voedselveiligheid, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en aanpassingsstrategieën. Het rapport bevat ook informatie over beschermingsactoren en concentreert zich zowel op de verschillende taken van de Afghan National Security Forces als op het formele gerechtelijke systeem. Ten slotte onderzoekt het rapport het reizen naar deze drie steden, de beperkingen of vereisten om in Afghanistan te reizen en manieren om met het binnenlands luchtverkeer te reizen.

Het rapport besteedt speciale aandacht aan het lot van vrouwen en ontheemden (IDP’s en terugkeerders) en wijdt een afzonderlijk hoofdstuk aan kinderen.

Het rapport werd opgesteld door een COI-researcher van de nationale asielinstantie van Polen en COI-researchers van EASO overeenkomstig de EASO COI Report Methodology. Het rapport werd herzien door COI-researchers van België, Zweden, Finland, Nederland, EASO en UNHCR. Daarnaast werd het rapport herzien door Afghanistan-expert Antonio Giustozzi, Samuel Hall Consulting en de Asylum Research Consultancy.

Het referentiekader van dit rapport werd bepaald door EASO-informatiebehoeften die werd geïdentificeerd door experten inzake asielbeleid in EU+-landen en UNHCR.

Beleid

De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Afghanen intern ontheemd zijn of hun toevlucht genomen hebben in het buitenland. Voor de beoordeling van de nood aan internationale bescherming houdt de commissaris-generaal er rekening mee dat er tussen de regio’s van Afghanistan fundamentele verschillen bestaan in de veiligheidssituatie, de aard en de intensiteit van het geweld.

Land: 
Afghanistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.