EASO COI Report. Key socio-economic indicators for Baghdad, Basra and Erbil

Nederlands

This report is a part of a series of Iraq reports that will be produced in 2020. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi asylum seekers and will be used to inform the update of the chapter on Internal Protection Alternative within the EASO Country Guidance on Iraq 2020 update.

This report provides information on key socio-economic indicators in Iraq, focusing on Baghdad, Basra and Erbil. It highlights aspects of demographics, humanitarian context, IDPs/returnees, women, children, support networks, documents, and impact of COVID-19. Relevant indicators include the general economic situation, access to employment and livelihoods, poverty, food and water security, housing and living conditions, access to health care, and access to education.

This report is an update to the EASO COI Report Iraq Key Socio-economic Indicators published in February 2019.

This report was drafted by the EASO COI sector. The following national asylum and migration departments and organisations have contributed by reviewing this report:

- ACCORD, the Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research;

- Poland, COI Unit, Office for Foreigners;

- The Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis, Ministry of Justice.

The drafting of this report was finalised on 27 July 2020. Any event taking place after this date is not included in this report.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology (2019).

Beleid

De veiligheidssituatie in Irak werd sinds 2013 grotendeels bepaald door de opkomst van en de strijd tegen de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Toenmalig eerste minister al-Abadi verkondigde op 9 december 2017 dat het laatste stukje ISIS-territorium op Iraaks grondgebied was heroverd en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de terreurorganisatie. Het terugdringen van ISIS en de herovering van gebieden bezet door de organisatie hebben een duidelijk voelbare, positieve impact op de veiligheidssituatie in Irak gehad. ISIS-cellen blijven evenwel actief in verschillende Iraakse provincies en de Iraakse veiligheidstroepen, sjiitische milities en Koerdische Peshmerga voeren nog steeds acties uit tegen de organisatie. Dit vertaalt zich in sterke regionale verschillen in het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld en de impact van het conflict. Daarnaast voert het Turkse leger in het kader van het conflict met de PKK luchtaanvallen en grondoperaties uit tegen PKK-doelwitten in de noordelijke grensgebieden van Irak.

Land: 
Irak

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.