EASO COI Report. Country Overview

Nederlands

In a ‘Country Overview’ report, EASO aims to provide information on a wide range of topics of particular relevance for international protection status determination (Refugee Status and Subsidiary Protection) for Bangladeshi applicants.

The information has largely been taken from open sources, such as international and Bangladeshi NGOs, think tanks, media, and academic research. The majority of the information was researched during the drafting period 4 to 22 September 2017. Some additional information was researched during the implementation phase of the peer-review comments, with the purpose of complementing the existing draft.

No information on events occurring after 22 October 2017 has been included in the report, with the exception of chapter 20. Due to the rapid escalation of the situation concerning Rohingya, it was deemed necessary by both drafters and peer-reviewers to include information beyond the agreed information cut-off date. Research for chapter 20 was conducted until 30 November 2017.

The first chapter of this report provides general country information about the geography, demography and economy in Bangladesh. The second chapter presents the state structures and political system, followed by political parties in the third chapter. The fourth chapter covers the judiciary and informal justice systems, while chapter five provides references to criminal law. Chapters six to nine focuses on the police and security forces, arrest and detention, prison conditions, and the death penalty, respectively. In chapter ten, a number of non-state armed groups are described as well as recent terrorist attacks. Chapter 11 examines freedom of expression and the media, and chapter 12 covers freedom of religion. Chapter 13 is devoted to the main minority ethnic groups, and chapter 14 and 15 to the situation of women and LGBT persons. Chapter 16 gives information on freedom of movement and chapter 17 is on human trafficking. The last three chapters focus on land disputes, personal loans and debts, and the Rohingya refugee population in Bangladesh.

This report was co-drafted by the national asylum and migration departments of Bulgaria, Italy and United Kingdom.

The following departments reviewed this report, together with EASO:

- Czech Republic, Department for Asylum and Migration Policy, International and European Affairs Unit;

- Norway, Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo;

- Slovenia, Migration Office, International Protection Proceedings Division;

- Slovak Republic, Migration Office, Department of Documentation and Foreign Cooperation.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Bangladesh

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.