EASO COI Report. Country Focus

Nederlands

The report provides information on selected topics, relevant for the international protection status determination of Ivorian applicants.

It is not meant to be a general description of the human rights situation in the country, nor a comprehensive overview of all topics at stake in international protection status determination.

The EASO COI Country Focus report on Côte d’Ivoire provides general background information on the West African country, namely on geography, population, ethnic and religious groups, including the emergence of the concept of ‘Ivoirité’ (‘Ivorianness’ or ‘Ivorians First’). The report further provides a brief historical overview of the recent political situation, as well as context information on the two periods of civil unrest (2002-2007; 2010-2011). Next, the security situation in the country is discussed, focusing on the western regions of Côte d’Ivoire, on inter-ethnic conflicts and on criminality, specifically criminal youth gangs, called microbes). The last chapter is dedicated to some specific human rights issues in the country, namely the situation of LGBTI persons, women (including domestic and sexual violence, FGM/C, and forced and early marriage) and trafficking in human beings.

EASO acknowledges as the co-drafters of this report:

Italy, Ministry of the Interior, National Commission for the Right of Asylum, International and EU Affairs, COI unit

Switzerland, State Secretariat for Migration (SEM), Division Analysis

The following departments reviewed this report, together with EASO:

France, Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), Division de l'Information, de la Documentation et des Recherches (DIDR)

Norway, Landinfo

The Netherlands, Immigration and Naturalisation Service, Office for Country of Origin Information and Language Analysis (OCILA)

Dr Marie Miran-Guyon, Lecturer at the École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), researcher, and author of numerous publications on the country reviewed this report.

The drafting of this report was finalised on 24 May 2019. Any event taking place after this date is not included in this report.

This report was written according to the EASO COI Report Methodology.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Ivoorkust

Nieuw adres CGVS