EASO COI Meeting Report. 16-17 October 2017

Nederlands

On 16 and 17 October 2017, EASO organised a Practical Cooperation Conference on Pakistan in Rome, in the framework of EASO’s Operating Plan in Italy.

Following the need expressed by the Italian National Asylum Commission and other EU+ countries for accurate information on specific topics on Pakistan, and in view of a more harmonised approach to Country of Origin Information (COI) and decision practice in the EU+, EASO brought together around 100 participants, including COI specialists, caseworkers and decision-makers from many EU+ countries, Italian members of courts and tribunals, EU institutions, UNHCR and IOM.

EASO invited the following guest speakers:

  • Anna Giustiniani, Project manager, IOM Italy
  • Cyril Almeida, Assistant editor and journalist, Dawn newspaper, Pakistan
  • Luisa Inversini, President of the Territorial Commission for International Protection, Milan
  • Matthew Nelson, Reader in Politics, PhD, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London
  • Muhammad Amir Rana, Director, Pakistan Institute for Peace Studies (PIPS)
  • Nathalie Boschman, COI Expert, Cedoca, Belgium
  • Shehryar Fazli, Senior Analyst and Regional Editor, International Crisis Group
  • UNHCR

EASO invited the guest speakers to share their expertise and field knowledge on Pakistan on selected topics and recent developments in the country.

This Conference Report includes reworked transcripts of the presentations.

Beleid

De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Pakistan is problematisch. Heel wat Pakistaanse burgers worden blootgesteld aan etno-politiek of sektarisch geweld, en de Pakistaanse autoriteiten zijn vaak niet bij machte of onwillig om bescherming te verlenen. Het gros van het geweld dat in Pakistan plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land actief zijn. De terreurorganisaties viseren voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze minderheden en politici. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan regel. De veiligheidssituatie in het land wordt verder beïnvloed door het gewapend conflict tussen extremistische elementen en regeringstroepen in het noordwesten van het land en de nationalistische opstand in Balochistan.

Land: 
Pakistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.