Corruptie en documentenfraude

Nederlands

In deze COI Focus beschrijft Cedoca de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Pakistan. Dit document is een actualisering van de COI Focus Pakistan. Corruptie en documentenfraude van 21 januari 2021. Dit document bevat de nieuwe ontwikkelingen sinds januari 2021 tot en met september 2022. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 29 september 2022.

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat corruptie aanwezig is in alle sectoren van de Pakistaanse maatschappij zoals justitie, politie, leger, overheidsdiensten en het onderwijs. De werking van de politieke instellingen, de overheidsadministraties, de politie en het gerecht in Pakistan wordt door corruptie gekenmerkt. De neutraliteit en de werking van het openbare ambt en de publieke sector in Pakistan worden hierdoor aangetast.

Hoewel corruptie strafbaar is, wijzen verschillende bronnen erop dat de betreffende wetgeving niet effectief wordt toegepast en bekleders van een openbaar ambt grotendeels straffeloos de wet kunnen overtreden en zich schuldig kunnen maken aan corrupte praktijken. Zo wordt het National Accountability Bureau (NAB) voornamelijk ingeschakeld om politieke tegenstanders van de regeringspartijen te beschuldigen van corruptie en fraude.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de bewijswaarde van de door de Pakistaanse overheidsdiensten afgeleverde attesten en documenten. De beschikbare informatie wijst uit dat tal van uitvoerders van openbare functies vatbaar zijn voor corruptie en documentenfraude begaan. Documentenfraude is dan ook wijdverspreid in Pakistan. Vermits de neutraliteit van de betreffende functionaris in vraag gesteld kan worden, biedt de authenticiteit van een bepaald attest of document geen garantie voor de juistheid van de informatie die het bevat.

Beleid

De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Pakistan is problematisch. Heel wat Pakistaanse burgers worden blootgesteld aan etno-politiek of sektarisch geweld, en de Pakistaanse autoriteiten zijn vaak niet bij machte of onwillig om bescherming te verlenen. Het gros van het geweld dat in Pakistan plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land actief zijn. De terreurorganisaties viseren voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze minderheden en politici. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan regel. De veiligheidssituatie in het land wordt verder beïnvloed door opflakkeringen van geweld tussen extremistische elementen en regeringstroepen in het noordwesten van het land en de nationalistische opstand in Balochistan.

Land: 
Pakistan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.