Corruptie en documentenfraude

Nederlands

In deze COI Focus beschrijft Cedoca de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Pakistan. Dit document is een actualisering van de COI Focus Corruptie en documentenfraude van 23 september 2019. Dit document bevat de nieuwe ontwikkelingen sinds september 2019 tot en met de eerste helft van januari 2021. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 15 januari 2021.

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat corruptie aanwezig is in alle sectoren van de Pakistaanse maatschappij zoals justitie, politie, leger, overheidsdiensten en het onderwijs. De werking van de politieke instellingen, de overheidsadministraties, de politie en het gerecht in Pakistan wordt door corruptie gekenmerkt. De neutraliteit en de werkingen van het openbare ambt en de publieke sector in Pakistan wordt hierdoor aangetast. De Pakistaanse overheid en voornamelijk premier Imran Khan probeert de strijd aan te gaan tegen corruptie in het land. Verschillende bronnen wijzen op tekortkomingen in de implementatie van corruptiebestrijding. Zo wordt het NAB voornamelijk ingeschakeld om politieke tegenstanders van de regeringspartijen te beschuldigen van corruptie en fraude. Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de bewijswaarde van de door de Pakistaanse overheidsdiensten afgeleverde attesten en documenten. In de Pakistaanse context is het volgens verschillende geraadpleegde bronnen mogelijk dat afgeleverde attesten en documenten die aan alle vormvoorschriften beantwoorden door verschillende overheidsdiensten niet waarheidsgetrouw zijn.

Beleid

De veiligheids- en mensenrechtensituatie in Pakistan is problematisch. Heel wat Pakistaanse burgers worden blootgesteld aan etno-politiek of sektarisch geweld, en de Pakistaanse autoriteiten zijn vaak niet bij machte of onwillig om bescherming te verlenen. Het gros van het geweld dat in Pakistan plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan de terreurorganisaties die in het land actief zijn. De terreurorganisaties viseren voornamelijk leden van de veiligheidsdiensten en het leger, leden van religieuze minderheden en politici. Daarnaast vinden er in Pakistan soms grootschalige aanslagen plaats die als doel hebben om een maximaal aantal slachtoffers te maken binnen een bepaalde gemeenschap. Doorgaans vormen religieuze minderheden, en dan vooral de sjiitische moslims, hierbij het doelwit. Dergelijke aanslagen zijn echter eerder uitzondering dan regel. De veiligheidssituatie in het land wordt verder beïnvloed door opflakkeringen van geweld tussen extremistische elementen en regeringstroepen in het noordwesten van het land en de nationalistische opstand in Balochistan.

Land: 
Pakistan