Corruptie en documentenfraude

Nederlands

Deze COI Focus schetst een beeld van de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Irak. Het betreft een update van een gelijknamig rapport, gedateerd op 12 juli 2019. De verslagperiode van deze COI Focus loopt tot 20 mei 2021.

Diepgewortelde corruptie, wijdverspreide documentenfraude en de inmenging van smokkelnetwerken maken dat zowel in Irak als in het buitenland Iraakse identiteits- en andere officiële documenten in omloop zijn die vervalst zijn en/of die door omkoping van overheidsbeambten verworven zijn. Onder meer identiteitskaarten, paspoorten, nationaliteitsbewijzen, geboorteattesten, overlijdensattesten, woonattesten, rantsoenkaarten en diploma’s worden frequent vervalst. Ook andere officiële documenten kunnen nagemaakt worden of kunnen door de omkoping van overheidsbeambten verworven worden.

Beleid

De veiligheidssituatie in Irak werd sinds 2013 grotendeels bepaald door de opkomst van en de strijd tegen de Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS). Toenmalig eerste minister al-Abadi verkondigde op 9 december 2017 dat het laatste stukje ISIS-territorium op Iraaks grondgebied was heroverd en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de terreurorganisatie. Het terugdringen van ISIS en de herovering van gebieden bezet door de organisatie hebben een duidelijk voelbare, positieve impact op de veiligheidssituatie in Irak gehad. ISIS-cellen blijven evenwel actief in verschillende Iraakse provincies en de Iraakse veiligheidstroepen, sjiitische milities en Koerdische Peshmerga voeren nog steeds acties uit tegen de organisatie. Dit vertaalt zich in sterke regionale verschillen in het geweldsniveau, de schaal van het willekeurig geweld en de impact van het conflict. Daarnaast voert het Turkse leger in het kader van het conflict met de PKK luchtaanvallen en grondoperaties uit tegen PKK-doelwitten in de noordelijke grensgebieden van Irak.

Land: 
Irak