Algemene situatie in Khartoem

Nederlands

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op over de algemene situatie in Khartoem. Dit rapport is een update van de COI Focus Soedan. Stand van zaken na de militaire coup van 25 oktober 2021 van 24 januari 2022. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van 1 februari tot september 2022. Het onderzoek werd afgesloten op 16 september 2022.

Demonstraties die volgen op  de militaire staatsgreep van 25 oktober 2021 worden hardhandig uiteengeslagen door de veiligheidstroepen, met gewonden en doden tot gevolg. Arrestaties van politieke en mensenrechtenactivisten, journalisten, advocaten, leden van lokale verzetscomités en demonstranten vinden plaats in Khartoem en andere steden over het hele land.

Abdalla Hamdok tekent op 21 november 2021 een overeenkomst met het leger waarop hij opnieuw wordt aangesteld als premier. Grote demonstraties gaan door.

Op 24 december 2021 vaardigt al-Burhan een noodverordening uit die het leger, de RSF, de politie en de GIS vergaande bevoegdheden geeft om gebouwen te doorzoeken, bewegingsvrijheid te reguleren en eigendommen in beslag te nemen. Het aantal arrestaties neemt hierna toe.

Op 2 januari 2022, na een nieuwe episode van dodelijk geweld door veiligheidstroepen tegen vreedzame betogende burgers, treedt premier Abdalla Hamdok af. Hij verklaart dat hij er niet in geslaagd is een compromis te vinden tussen de generaals en de prodemocratische groepen.

De demonstraties in Soedan tegen de militaire bezetting bereiken een nieuw niveau van betrokkenheid op 6 april 2022 met duizenden demonstranten in de straten van Khartoem en andere steden in het land. Maar het buitensporige geweld dat veiligheidstroepen gebruiken tegen demonstranten lijkt effectief in het afschrikken van de massa. De grote demonstraties worden vervangen door een campagne van pop-upprotesten, graffiti, ronddelen van folders, en demonstraties die slechts enkele uren eerder worden aangekondigd op sociale media.

Op 29 mei 2022 heft al-Burhan per decreet de noodtoestand op. Er komen meer dan 100 politieke gevangenen vrij na maanden van willekeurige detentie onder de noodtoestand. Desondanks blijven veiligheidstroepen hardhandig optreden tegen de prodemocratische demonstranten.

De March of the Millions van 30 juni 2022 wordt de dodelijkste demonstratie sinds de militaire coup.  Naast negen doden vallen die dag ook 600 gewonden in en nabij Khartoem. Verzetscomités organiseren sit-ins in Khartoem waarin ze oproepen tot democratie en vasthouden aan de three no’s: geen onderhandelingen, geen partnerschappen, geen legitimiteit (voor de militaire junta).

Generaal al-Burhan zegt op 4 juli 2022 dat het leger zich zal terugtrekken uit de onderhandelingen. Prodemocratische groepen kondigen allerlei voorstellen en initiatieven aan. Bij het afsluiten van deze Focus is een politieke uitkomst nog onduidelijk.

In het rapport van de VN-Veiligheidsraad van september 2022 staat dat het totale aantal mensen dat is omgekomen tijdens demonstraties, sinds de militaire staatsgreep van 25 oktober 2021, op 117 staat, onder wie 20 kinderen, en één vrouw. De 37 dodelijke burgerslachtoffers die ACLED registreert in de verslagperiode betreffen allen deelnemers aan protestmarsen. Deze personen komen om door schotwonden, door verwondingen van traangasgranaten, door afranseling door veiligheidstroepen en in twee gevallen door aanrijding met een voertuig van de veiligheidstroepen.

Naast het dodelijke geweld tijdens protesten is sprake van een arrestatiecampagne. De veiligheidstroepen richten zich op mensen die actief zijn of geacht worden actief te zijn in de protestbeweging. Arrestaties kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: individuen die willekeurig zijn gearresteerd tijdens of net na protesten en personen die doelgericht gearresteerd worden in hun huizen, werkplek of bekende verzamelplaatsen. Het exacte aantal politieke gevangenen blijft gedurende de volledige verslagperiode onduidelijk. Schattingen gaan tot een 200-tal politieke gevangenen, naast meer dan 1.000 (veelal korte) aanhoudingen van demonstranten.

Geweld en arrestaties treffen ook medisch personeel en ziekenhuizen, journalisten en advocaten die het opnemen voor de demonstranten.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EUAA, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Soedan

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.