Algemene situatie

Nederlands

Deze COI Focus Algemene situatie biedt een overzicht van alle relevante informatie en analyses over de algemene situatie van asielzoekers uit Servië. De COI Focus is opgevat als een compendium en voorziet daarom niet in een synthetiserende samenvatting.

Sinds jaren volgt de Cedoca-Balkandesk de situatie in Servië op de voet. De COI Focus is gebaseerd op de informatie die Cedoca verworven heeft via eigen opzoekingen en op basis van informatie die is verworven via het Cedoca-contactennetwerk. De meeste bronnen komen van andere lidstaten van de Europese Unie, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, de Raad van Europa en van andere relevante organisaties (UNDP, EASO, Freedom House, Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Transparency International, ….).

Deze COI Focus Algemene situatie is een actualisering van een eerder overzicht van de situatie in Servië (laatst op 12 januari 2017). Het onderzoek is afgesloten op 14 augustus 2018 en beslaat de situatie tot 31 juli 2018.

Beleid

Het beleid dat de commissaris-generaal voert, is gestoeld op een grondige analyse van nauwkeurige en actuele informatie over de algemene situatie in het land van oorsprong. Die informatie wordt op professionele manier verzameld uit verschillende objectieve bronnen, waaronder het EASO, het UNHCR, relevante internationale mensenrechtenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Bij het bepalen van zijn beleid baseert de commissaris-generaal zich derhalve niet alleen op de op deze website gepubliceerde COI Focussen opgesteld door Cedoca, dewelke slechts één aspect van de algemene situatie in het land van herkomst behandelen.

Uit het gegeven dat een COI Focus gedateerd zou zijn, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat het beleid dat de commissaris-generaal voert niet langer actueel zou zijn.

Bij het beoordelen van een asielaanvraag houdt de commissaris-generaal niet alleen rekening met de feitelijke situatie zoals zij zich voordoet in het land van oorsprong op het ogenblik van zijn beslissing, maar ook met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker. Elke asielaanvraag wordt individueel onderzocht. Een asielzoeker moet op een voldoende concrete manier aantonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Hij kan dus niet louter verwijzen naar de algemene omstandigheden in zijn land, maar moet ook concrete, geloofwaardige en op zijn persoon betrokken feiten aanbrengen.

Voor dit land is geen beleidsnota beschikbaar op de website.

Land: 
Servië

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.