Landeninfo

Laatst toegevoegde rapporten

12 jul 2024

L’objectif de la présente recherche consiste à dresser un état des lieux de la situation sécuritaire au Tchad. Elle porte en particulier sur la période allant de janvier 2023 à mai 2024.

05 jul 2024

Le présent document vise à fournir des informations sur l’accès au dossier d’asile d’une personne bénéficiant d’une protection internationale en Grèce. D’une part, il s’agit de déterminer si, à la demande du CGRA, les autorités grecques compétentes sont autorisées à lui transmettre la copie du dossier d’asile (décisions, motifs invoqués, entretiens personnels, etc…) de la personne concernée. D’autre part, la présente recherche s’intéresse aux possibilités pour le bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce d’obtenir par ses propres moyens, depuis l’étranger, une copie de son dossier d’asile grec.

28 jun 2024

Ce rapport dresse un état des lieux de la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun. Il porte en particulier sur la période allant de janvier 2023 à mars 2024 et met à jour le COI Focus du 20 février 2023. La recherche pour cette mise à jour a été clôturée le 28 mars 2024.

Alle rapporten (445)

Noord-Macedonië

17 mei 2022

Dit onderzoek buigt zich over de specifieke situatie van seksuele minderheden in Noord-Macedonië. In het internationale discours over mensenrechten gebruikt men tegenwoordig de afkorting LGBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender, interseksuelen) om te verwijzen naar seksuele minderheden.

Deze COI Focus is een update van de COI Focus van 13 augustus 2021. Het document behandelt de periode van april 2017 tot 1 mei 2022. Hierbij gaat de aandacht niet zozeer naar de feitelijke situatie vijf jaar geleden dan naar de evolutie van deze situatie over de aangegeven periode. Het onderzoek is afgesloten op 10 mei 2022.

13 augustus 2021

Deze COI Focus biedt een overzicht van een brede waaier van relevante en actuele COI-bronnen over Noord-Macedonië.

Dit document is een actualisering van een eerder overzicht van de situatie in Noord-Macedonië, gepubliceerd op 26 juli 2018. Het is aangevuld met informatie uit de periode van augustus 2018 tot 24 juli 2020. Op 13 augustus 2021 heeft Cedoca dit document aangevuld met recente informatie over de situatie voor leden van de LGBTI-gemeenschap. Sinds jaren volgt Cedoca de situatie in Noord-Macedonië op de voet. De beschikbare informatie staat niet alleen thematisch maar telkens ook chronologisch geordend zodat de evolutie van elk thema gedurende de voorbije vijf jaar zichtbaar wordt.

12 februari 2021

Deze COI Focus biedt een overzicht van een brede waaier van relevante en actuele COI-bronnen over Noord-Macedonië.

Dit document is een actualisering van een eerder overzicht van de situatie in Noord-Macedonië, gepubliceerd op 26 juli 2018. Het is aangevuld met informatie uit de periode van augustus 2018 tot 24 juli 2020. Op 12 februari 2021 heeft Cedoca dit document aangevuld met een verwijzing naar de goedkeuring van de antidiscriminatiewet door het parlement.

24 juli 2020

Deze COI Focus biedt een overzicht van een brede waaier van relevante en actuele COI-bronnen over Noord-Macedonië.

Dit document is een actualisering van een eerder overzicht van de situatie in Noord-Macedonië, gepubliceerd op 26 juli 2018. Het is aangevuld met informatie uit de periode van augustus 2018 tot 24 juli 2020. Sinds jaren volgt Cedoca de situatie in Noord-Macedonië op de voet. De beschikbare informatie staat niet alleen thematisch maar telkens ook chronologisch geordend zodat de evolutie van elk thema gedurende de voorbije vijf jaar zichtbaar wordt.

26 juli 2018

Deze COI Focus Algemene situatie biedt een overzicht van alle relevante informatie en analyses over de algemene situatie van asielzoekers uit Macedonië. De COI Focus is opgevat als een compendium en voorziet daarom niet in een synthetiserende samenvatting.

Oekraïne

12 februari 2021

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in Oekraïne met uitzondering van het schiereiland de Krim. Het onderzoek gaat in op de periode 2015 – 2020 en richt zich in het bijzonder op de periode december 2019 – december 2020.

Cedoca wil hierbij opmerken dat de berichtgeving over de veiligheidssituatie in de conflictzone in het oosten van Oekraïne niet volledig is. Sommige delen van deze zone zijn immers niet vrij toegankelijk voor externe organisaties zodat er slechts beperkte informatie beschikbaar is over de veiligheidssituatie in die gebieden.

Pagina's

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.