Laatst toegevoegde rapporten

22 feb 2021

Dit document is een actualisering van de COI Focus Dagestan, Veiligheidssituatie van 25 februari 2020. Voor het huidige document heeft Cedoca onderzoek verricht naar nieuwe evoluties in de periode februari 2020 – februari 2021.

Cedoca verrichtte het onderzoek voor dit rapport in februari 2021.

Cedoca belicht de algemene veiligheidssituatie in Dagestan, waarbij Cedoca vooral het gebruik van geweld door de overheid en door de gewapende groepen bekijkt. Mensenrechtenschendingen begaan buiten het kader van aanslagen door gewapende groepen en de reactie daarop door de overheid, worden slechts kort besproken. Het is echter niet steeds mogelijk om hierin een strikt onderscheid te maken.

19 jan 2021

Deze COI Focus beoogt een globaal beeld te geven van de veiligheidssituatie in Libanon. Het rapport bevat geen exhaustief overzicht van de veiligheidsincidenten die zich in Libanon hebben voorgedaan. De vermelde incidenten dienen voornamelijk om de algemene trend in Libanon of in een bepaalde Libanese regio te duiden.

Deze COI Focus is een update van de COI Focus Libanon - De veiligheidssituatie van 27 maart 2020. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 1 april 2020 – eind december 2020.

14 jan 2021

In deze COI Focus bestudeert Cedoca de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Afghanistan. Dit rapport is een update van de COI Focus Afghanistan. Corruptie en documentenfraude van 21 november 2017. Dit document beschrijft de nieuwe ontwikkelingen sinds januari 2018 en concentreert zich op de huidige situatie. Cedoca raadpleegde voornamelijk bronnen gedateerd van januari 2018 tot en met december 2020. Omwille van hun relevantie en voor een goed begrip van de context van corruptie en documentenfraude in Afghanistan, heeft Cedoca ook enkele oudere bronnen geconsulteerd en opgenomen.

Deze COI Focus geeft geen uitsluitsel over de authenticiteit van een specifiek document dat ter ondersteuning van een concreet verzoek om internationale bescherming is neergelegd.

Alle rapporten (201)

Mali

26 juli 2019

L’objectif de la présente recherche consiste à dresser un état des lieux de la situation sécuritaire au Mali. Elle porte sur la période allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019.

Ce document constitue une mise à jour du COI Focus Mali. Situation sécuritaire du 8 novembre 2018. Les recherches pour cette mise à jour ont été clôturées le 14 juillet 2019.

10 december 2018

In a country focus report, EASO aims to provide information focusing on selected topics of particular relevance for international protection status determination (refugee status and subsidiary protection), in this case for Malian applicants. It is not meant to be a general description of the human rights situation in the country, nor a comprehensive overview of all topics at stake in international protection status determination.

This report is divided into three main chapters: the first provides general background information on topics like geography, population, religion or political history, and includes an overview of the main actors in the crisis in northern Mali, as well as an overview of the current political situation in the country. The second chapter describes Mali’s state structure, including its administration, judiciary, and security forces. The last chapter is dedicated to the country’s security situation in the southern regions, namely Kayes, Koulikoro, Ségou and Sikasso.

08 november 2018

L’objectif de la présente recherche consiste à dresser un état des lieux de la situation sécuritaire au Mali. Elle porte sur la période allant de janvier à septembre 2018. 

Ce document constitue une mise à jour globale de plusieurs COI Focus distincts rédigés en 2017 et 2018 et qui concernaient, chaque fois, une seule région. Il s’agit du COI Focus Mali. Situation sécuritaire au centre du pays du 3 août 2017, du COI Focus Mali. Situation sécuritaire au nord du pays du 21 septembre 2017 complété par un COI Focus intitulé Mali. Situation sécuritaire au nord du pays. Addendum – Evénements survenus entre septembre 2017 et mai 2018 du 7 juin 2018 et enfin du COI Focus Mali. Situation sécuritaire au sud du pays du 12 mars 2018. Les recherches pour cette mise à jour ont été clôturées le 15 octobre 2018.

07 juni 2018

Le présent document constitue un addendum au COI Focus Mali. Situation sécuritaire au nord du pays du 21 septembre 2017. Il s’agit d’une mise à jour partielle de ce document dans la mesure où le Cedoca, en raison des délais impartis pour cette recherche, ne traite que de l’état actuel du conflit et relève les principaux incidents sécuritaires survenus dans les régions du nord du pays entre septembre 2017 et mai 2018.

12 maart 2018

Ce document est une mise à jour partielle du COI Focus « Mali. Situation sécuritaire » du 10 février 2017. Il traite uniquement de la situation sécuritaire dans le sud du pays durant la période du 1er janvier 2017 au 1er février 2018. La situation sécuritaire dans les régions du nord et du centre a fait l’objet de deux COI Focus séparés1. Les recherches pour cette mise à jour ont été clôturées le 9 février 2018.

21 september 2017

Dit document is een gedeeltelijke update van de COI Focus Mali. Veiligheidssituatie van 10 februari 2017. Het beschrijft alleen de veiligheidssituatie in het noorden van het land tijdens de periode van 1 januari tot 31 augustus 2017. De veiligheidssituatie in de centrale regio wordt behandeld in een COI Focus met als titel Mali. Veiligheidssituatie in het centrum van het land van 3 augustus 2017. De research voor deze update werd op 31 augustus 2017 afgesloten.

Pagina's

Nieuw adres CGVS