Laatst toegevoegde rapporten

26 mrt 2024

Deze COI Focus maakt een stand van zaken op over de veiligheidssituatie in de regionale staat Oromia in Ethiopië.

Dit rapport bouwt verder op de gelijknamige COI Focus van 15 februari 2022. Anders dan voorgaande COI Focus gaat dit rapport niet in op de demografische context van de regio, ook gaat het niet uitgebreid in op de politieke ontwikkelingen in de periode volgend op het aantreden van premier Abiy Ahmed. Dit rapport beperkt zich tot de gewapende opstand van het Oromo Liberation Army (OLA), en focust daarbij op de periode vanaf het Cessation of Hositilities Agreement (CoHA) dat begin november 2022 een einde maakt aan de oorlog in Tigray tot februari 2024.

Het onderzoek werd afgesloten op 11 maart 2024.

26 mrt 2024

Het doel van deze COI Focus is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever. Het onderzoek richt zich op de periode van april 2023 tot februari 2024, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen na 7 oktober 2023. Het gaat om een update van de COI Focus Palestijns Gebied – Westelijke Jordaanoever. Veiligheidssituatie, gepubliceerd op 26 april 2023.

29 feb 2024

Deze COI Focus maakt een stand van zaken op over de veiligheidssituatie in de regionale staat Amhara in Ethiopië. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van november 2022 tot februari 2024, en maakt gebruik van cijfergegevens over geweldincidenten voor de periode van 1 november 2022 tot 31 januari 2024. Het onderzoek werd afgesloten op 19 februari 2024. Gebeurtenissen die in zich in februari 2024 hebben voorgedaan, zijn in de mate van het mogelijke nog toegevoegd aan deze COI Focus.

Alle rapporten (423)

Haïti

09 november 2023

La présente recherche dresse un état des lieux de la situation sécuritaire en Haïti. Elle porte sur la période allant de juillet 2021 à octobre 2023, mettant l’accent sur la dernière année écoulée. La recherche a été clôturée le 2 octobre 2023.

India

02 september 2022

Deze COI Focus geeft zicht op de actuele situatie in India. De informatie in deze COI Focus loopt tot en met 2 september 2022.

Sinds jaren volgt Cedoca de situatie in India op de voet. Informatie over de jaren vóór 2021 is, voor zover niet relevant, niet opgenomen in dit overzicht.

De aandacht gaat hierbij specifiek uit naar de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in het democratische stelsel, de politieke omstandigheden, de mate waarin vervolging of mishandeling voorkomen en er tegen eventuele vervolging of mishandeling bescherming geboden wordt.

Irak

28 september 2023

Dit document behandelt de geweldincidenten in de Koerdisch Autonome Regio (KAR) van Irak in het kader van het conflict tussen Turkije en de Koerdische Arbeiderspartij (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK) en sluit aan bij de COIF Irak. Veiligheidssituatie van 26 april 2023, meer bepaald het hoofdstuk 6.5 Koerdische Autonome Regio (KAR).

Terwijl die COIF de algemene veiligheidssituatie behandelt, ligt de focus van het onderhavige document volledig op de veiligheidsincidenten in het kader van de strijd tussen Turkije en de PKK. Het onderzoek voor dit document werd uitgevoerd tussen 30 juni en 7 augustus 2023.

26 april 2023

Deze COI Focus maakt een stand van zaken op over de veiligheidssituatie in Irak. Het onderzoek omvat heel het Iraakse grondgebied met inbegrip van de Koerdische Autonome Regio (KAR), de provincies Duhok, Erbil en Sulaymaniyah. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van januari 2022 tot februari 2023. Voor gegevens die het niveau van geweld meten, zoals statistieken van aanslagen, analyseert Cedoca in een aantal gevallen alleen de gegevens van het jaar 2022 om verschillende bronnen met elkaar te kunnen vergelijken. Voor de kaarten met de geolocatie van incidenten en de lijsten met concrete voorbeelden van dodelijke geweldincidenten gebruikt Cedoca alleen gegevens van het Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

De analyse is een actualisering van het rapport van het European Union Agency for Asylum (EUAA) over de veiligheidssituatie in Irak (Iraq, Security Situation) van januari 2022. Voor de voorgeschiedenis van het conflict tot oktober 2021 verwijst deze COI Focus naar de overeenkomstige hoofdstukken van het EUAA-rapport.

14 april 2023

This report is meant to provide an overview and provide background information on the tribal dynamics and structures in Iraq as well the major tribal practices and dispute settlement mechanisms applied by the Arab Muslim Iraqi tribes, mainly in western/central and southern areas of the country.

It provides information on tribal (customary) law in Iraq, tribal practices, and tribal interaction with Iraqi formal law as well as the Iraqi state’s response towards tribes and tribal practices in Arab Muslim contexts. Furthermore, the report provides information on certain aspects of how women are impacted by tribal practices, and tribal responses to Christian conversion and perceived ISIL affiliation. Lastly, aspects of tribal violence that have a civilian and security dimension are addressed: causes, impact on the security situation, and the State’s ability to respond to tribal feuds.

The reference period for the report is January 2021 to 23 March 2023. The drafting of this report was finalised on 6 April 2023.

23 februari 2022

This report provides information on the security situation, armed actors, and the impact of conflict on civilians in Iraq between 1 August 2020 – 31 October 2021, as well as relevant context information in view of the assessment of international protection status determination for Iraqi asylum seekers, notably subsidiary protection and in particular for use in EUAA's country guidance development on Iraq (2022).

This report is an update of the EASO COI report: Iraq, Security Situation 2021, published in October 2020.

This report is a part of a series of Iraq reports produced in 2021-2022 and should be read in conjunction with the EASO COI Report – Iraq: Key socio-economic indicators published in November 2021 and the EUAA COI Report – Targeting of Individuals published in January 2022.

The report was co-drafted in particular by Belgium, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, Cedoca (Centre for Documentation and Research).

Pagina's

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.