Laatst toegevoegde rapporten

16 jun 2022

Dit rapport behandelt de houding van de Nigerese autoriteiten ten opzichte van hun onderdanen die terugkeren nadat ze het land illegaal hebben verlaten en/of in België een verzoek om internationale bescherming (VIB) hebben ingediend en/of daar hebben verbleven. Het bestrijkt de periode van januari 2016 tot eind mei 2022. Cedoca sloot het onderzoek op 17 juni 2022 af.

Terugkeer naar het land van herkomst moet worden overwogen wanneer de vreemdeling niet langer voldoet aan de voorwaarden voor verblijf in België. Deze terugkeer kan vrijwillig of gedwongen zijn.

31 mei 2022

Dit document is een actualisering van de COI Focus Veiligheidssituatie in Tsjetsjenië van 25 juni 2021. Voor het huidige document werd onderzoek verricht naar nieuwe evoluties in de periode juni 2021 - mei 2022.

Cedoca belicht de algemene veiligheidssituatie in Tsjetsjenië, waarbij het vooral de gewelddadige incidenten bekijkt waarbij de overheid en/of de gewapende groepen betrokken zijn. Mensenrechtenschendingen begaan buiten het kader van aanslagen door gewapende groepen en de reactie daarop door de overheid, worden slechts kort (en niet noodzakelijk exhaustief) besproken. Het is niet steeds mogelijk om een strikt onderscheid te maken tussen deze twee vormen van geweld.

Het onderzoek voor dit rapport werd afgesloten op 20 mei 2022.

30 mei 2022

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de algemene situatie in Venezuela. Het onderzoek richt zich hierbij op de politieke situatie, de veiligheidssituatie en de socio-economische situatie van het land om een zo breed mogelijke analyse te maken van de huidige stand van zaken. De situatie van specifieke profielen, zoals bijvoorbeeld journalisten of politieke activisten, vormen geen voorwerp van deze analyse. Deze COI Focus richt zich in het bijzonder op de periode van mei 2021 tot mei 2022 en is een update van het gelijknamige rapport van 28 april 2021. Het onderzoek werd afgesloten op 30 mei 2022.

Alle rapporten (294)

Guinee

14 december 2021

Le présent rapport porte sur la situation en Guinée suite au coup d’Etat survenu le 5 septembre 2021. Il s’agit d’une mise à jour du COI Focus daté du 17 septembre 2021.

La recherche documentaire pour cette mise à jour a été clôturée le 6 décembre 2021.

17 september 2021

Le présent rapport a pour objectif de faire le point sur la situation en Guinée suite au coup d’Etat survenu le 5 septembre 2021.

La recherche documentaire a été clôturée le 17 septembre 2021. Le Cedoca assure toutefois de manière continue le suivi de la situation politique en Guinée. Pour ce faire, il consulte quotidiennement diverses sources pertinentes, dans les médias locaux et internationaux. L’actualité étant amenée à évoluer au fil des jours, ce rapport fera l’objet d’une mise à jour, au cas où des changements fondamentaux ou de nouveaux développements modifieraient significativement la situation qui y est décrite.

15 december 2020

Le présent rapport concerne la problématique des mariages forcés en Guinée. Il s’agit d’une mise à jour du COI Focus intitulé Le mariage daté du 13 avril 2015.

La recherche des informations contenues dans ce rapport, réalisé avec l'aide du Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration (FAMI), s’est clôturée le 11 décembre 2020.

25 juni 2020

Le présent rapport concerne les mutilations génitales féminines (MGF) en Guinée. Il s’agit d’une mise à jour du COI Focus daté du 6 mai 2014, réalisée avec l'aide du Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration (FAMI). Il est non exhaustif et ne prétend pas être une étude statistique ou sociologique. Il a été rédigé sur base d’informations publiques disponibles.

La recherche d’informations pour cette mise à jour s’est clôturée le 12 juin 2020.

25 mei 2020

Ce COI Focus a pour objectif d’examiner la situation politique dans le contexte particulier lié à la crise constitutionnelle qui a émergé en 2019. Ce COI Focus porte sur la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 15 avril 2020, date de la proclamation officielle des résultats électoraux du double scrutin législatif et référendaire par la Cour constitutionnelle. La recherche documentaire a été clôturée le 8 mai 2020.

Le présent COI Focus a été réalisé avec l'aide du Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration (FAMI).

03 april 2020

Le présent rapport concerne la situation ethnique en Guinée. Il s’agit d’une actualisation du COI Focus daté du 4 février 2019.

La recherche documentaire pour cette mise à jour s’est clôturée le 31 mars 2020.

Pagina's

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.