Laatst toegevoegde rapporten

20 mei 2021

Deze COI Focus schetst een beeld van de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Irak. Het betreft een update van een gelijknamig rapport, gedateerd op 12 juli 2019. De verslagperiode van deze COI Focus loopt tot 20 mei 2021.

28 apr 2021

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de algemene situatie in Venezuela. Het onderzoek richt zich hierbij op de politieke situatie, de veiligheidssituatie en de socio-economische situatie van het land om een zo breed mogelijke analyse te maken van de huidige stand van zaken. De situatie van specifieke profielen, zoals bijvoorbeeld journalisten of politieke activisten, vormen geen voorwerp van deze analyse. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van 1 juni 2020 tot april 2021. Het onderzoek werd afgesloten op 28 april 2021.

26 apr 2021

The purpose of this report is to provide relevant information regarding the socio-economic situation in the city of Damascus for use in the context of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular for use in updating EASO’s country guidance development on Syria.

The report is an update of the EASO COI Report Syria - Socio-economic: Damascus city (February 2020).

This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021.

The drafting of this report was finalised on 13 April 2021. Any event taking place after this date is not included in this report.

Alle rapporten (219)

Mali

08 november 2018

L’objectif de la présente recherche consiste à dresser un état des lieux de la situation sécuritaire au Mali. Elle porte sur la période allant de janvier à septembre 2018. 

Ce document constitue une mise à jour globale de plusieurs COI Focus distincts rédigés en 2017 et 2018 et qui concernaient, chaque fois, une seule région. Il s’agit du COI Focus Mali. Situation sécuritaire au centre du pays du 3 août 2017, du COI Focus Mali. Situation sécuritaire au nord du pays du 21 septembre 2017 complété par un COI Focus intitulé Mali. Situation sécuritaire au nord du pays. Addendum – Evénements survenus entre septembre 2017 et mai 2018 du 7 juin 2018 et enfin du COI Focus Mali. Situation sécuritaire au sud du pays du 12 mars 2018. Les recherches pour cette mise à jour ont été clôturées le 15 octobre 2018.

07 juni 2018

Le présent document constitue un addendum au COI Focus Mali. Situation sécuritaire au nord du pays du 21 septembre 2017. Il s’agit d’une mise à jour partielle de ce document dans la mesure où le Cedoca, en raison des délais impartis pour cette recherche, ne traite que de l’état actuel du conflit et relève les principaux incidents sécuritaires survenus dans les régions du nord du pays entre septembre 2017 et mai 2018.

12 maart 2018

Ce document est une mise à jour partielle du COI Focus « Mali. Situation sécuritaire » du 10 février 2017. Il traite uniquement de la situation sécuritaire dans le sud du pays durant la période du 1er janvier 2017 au 1er février 2018. La situation sécuritaire dans les régions du nord et du centre a fait l’objet de deux COI Focus séparés1. Les recherches pour cette mise à jour ont été clôturées le 9 février 2018.

21 september 2017

Dit document is een gedeeltelijke update van de COI Focus Mali. Veiligheidssituatie van 10 februari 2017. Het beschrijft alleen de veiligheidssituatie in het noorden van het land tijdens de periode van 1 januari tot 31 augustus 2017. De veiligheidssituatie in de centrale regio wordt behandeld in een COI Focus met als titel Mali. Veiligheidssituatie in het centrum van het land van 3 augustus 2017. De research voor deze update werd op 31 augustus 2017 afgesloten.

03 augustus 2017

Dit document is een gedeeltelijke update van de COI Focus Mali – veiligheidssituatie van 10 februari 2017. Dit document gaat namelijk alleen maar over de veiligheidssituatie in de twee regio’s in het centrum van het land, Segou en Mopti, en behandelt de periode van 1 januari tot 31 juli 2017. De research voor deze update werd op 2 augustus 2017 afgesloten.

18 juli 2017

Volgens het demografische en gezondheidsonderzoek van de Malinese autoriteiten van 2012-2013 bedraagt het prevalentiepercentage voor besnijdenis 91 %. Een rapport van UNICEF van 2013 vermeldt een prevalentiepercentage van 89 %.

Pagina's

Nieuw adres CGVS