Laatst toegevoegde rapporten

12 jul 2024

L’objectif de la présente recherche consiste à dresser un état des lieux de la situation sécuritaire au Tchad. Elle porte en particulier sur la période allant de janvier 2023 à mai 2024.

11 jul 2024

The purpose of this report on Nigeria is to provide relevant contextual information in view of the assessment of applications for international protection, including refugee status and subsidiary protection. The report provides an overview of the situation in Nigeria in the period 1 January 2023 – 31 March 2024, focusing on security issues and selected profiles relevant for international protection. The report builds upon the preceding EASO COI report Nigeria Security Situation – June 2021.

The drafting of this report was finalised on 3 May 2024. Events taking place after the end of the reference period have not been included.

11 jul 2024

The purpose of this report on Bangladesh is to provide relevant information in view of the assessment of international protection, including refugee status and subsidiary protection. This report intends to capture a selection of the main issues relevant to international protection in the assessment of claims from Bangladeshi nationals.

The reference period of this report is 1 January 2022–15 May 2024. Events taking place after the reference period have not been included.

Alle rapporten (448)

Albanië

29 juni 2017

Cedoca heeft van 13 tot 21 maart 2017 een fact-finding missie in Albanië uitgevoerd om informatie te vergaren. Dit rapport bevat informatie die Cedoca bij haar gesprekspartners heeft ingewonnen en bijkomende informatie uit verslagen van internationale organisaties, de vakliteratuur en online informatiebronnen.

Algerije

03 december 2020

Le présent rapport est une mise à jour du COI Focus daté du 28 septembre 2017 qui a pour titre Le retour des demandeurs d’asile déboutés. Il s’intéresse à l’attitude des autorités algériennes vis-à-vis de leurs ressortissants de retour après avoir quitté illégalement le pays et/ou avoir introduit une demande de protection internationale (DPI) en Belgique et/ou y avoir séjourné. Le traitement que réservent les autorités aux ressortissants de retour en raison de leur profil politique, ethnique, religieux ou terroriste ne fait pas l’objet de cette recherche.

Le retour dans le pays d’origine doit être envisagé lorsque l’étranger ne réunit plus les conditions requises pour son séjour en Belgique. Ce retour peut être volontaire ou forcé.

Ce rapport couvre l’année 2019 et les dix premiers mois de l’année 2020.

16 november 2016

Instemming met het huwelijk is de voornaamste factor om te bepalen of een huwelijk al dan niet vrij werd gesloten, volgens de meeste bronnen die Cedoca heeft geraadpleegd. Gedwongen huwelijken komen af en toe voor in Algerije. De reden die hiervoor wordt opgegeven is meestal de noodzaak om een dochter uit te huwelijken om te vermijden dat ze eerverlies over de ganse familie zou brengen.

Angola

08 december 2023

Dit onderzoek verzamelt informatie over de situatie van seksuele en genderminderheden in Angola, in het bijzonder de situatie van homoseksuelen, lesbiennes en transpersonen.

Dit document verzamelt informatie over een verslagperiode van vijf jaar, van 1 juli 2018 tot 1 november 2023. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 15 november 2023.

Armenië

27 juni 2024

Voor deze COI Focus onderzocht Cedoca bestaande procedures met betrekking tot de dienstplicht in Armenië. Cedoca ging hierbij na op welke manier de wetgeving in de praktijk wordt toegepast. Daarnaast voerde Cedoca onderzoek naar de organisatie en het verloop van militaire trainingen voor reservisten, alsook de redenen om te worden vrijgesteld. Verder onderzocht Cedoca de mogelijkheden om strafrechtelijke vervolging omwille van dienstplichtontduiking te beëindigen, bestaande mechanismen om problemen in verband met de dienstplicht aan te kaarten of een beslissing in verband met het oproepingsproces van dienstplichtigen of reservisten aan te vechten. Daarnaast onderzocht Cedoca het verloop en de eventuele uitkomst van strafzaken die zijn opgestart in verband met de oorlog in 2020. Tot slot ging Cedoca na of er bij het verlaten (of betreden) van Armenië wordt nagegaan of iemand strafrechtelijk wordt vervolgd in Armenië, alsook welke documenten er op dat moment worden gecontroleerd.

Cedoca organiseerde van 18 tot en met 26 maart 2024 een onderzoeksmissie naar Armenië met het oog op het verzamelen van informatie over bovenstaande onderwerpen. Deze missie is ondernomen met de financiële steun van het European Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

Het onderzoek voor deze COI Focus is afgerond op 17 juni 2024.

05 december 2023

Deze COI Focus geeft een zicht op de ontwikkelingen tussen Armenië en Azerbeidzjan in 2022-2023 (tot en met eind november). Cedoca voerde dit onderzoek tussen 20 augustus 2023 en 1 december 2023.

Pagina's

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.