Laatst toegevoegde rapporten

12 jul 2024

L’objectif de la présente recherche consiste à dresser un état des lieux de la situation sécuritaire au Tchad. Elle porte en particulier sur la période allant de janvier 2023 à mai 2024.

05 jul 2024

Le présent document vise à fournir des informations sur l’accès au dossier d’asile d’une personne bénéficiant d’une protection internationale en Grèce. D’une part, il s’agit de déterminer si, à la demande du CGRA, les autorités grecques compétentes sont autorisées à lui transmettre la copie du dossier d’asile (décisions, motifs invoqués, entretiens personnels, etc…) de la personne concernée. D’autre part, la présente recherche s’intéresse aux possibilités pour le bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce d’obtenir par ses propres moyens, depuis l’étranger, une copie de son dossier d’asile grec.

28 jun 2024

Ce rapport dresse un état des lieux de la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun. Il porte en particulier sur la période allant de janvier 2023 à mars 2024 et met à jour le COI Focus du 20 février 2023. La recherche pour cette mise à jour a été clôturée le 28 mars 2024.

Alle rapporten (445)

Republiek Congo (Brazzaville)

28 november 2023

Dit rapport behandelt de houding van de Congolese autoriteiten ten opzichte van hun terugkeerders die het land illegaal hebben verlaten en/of in België een verzoek om internationale bescherming (VIB) hebben ingediend en/of daar hebben verbleven. Het bestrijkt de laatste vijf jaar, oftewel de periode van 2018 tot oktober 2023. Cedoca sloot het onderzoek op 28 november 2023 af.

Terugkeer naar het land van herkomst wordt overwogen wanneer de vreemdeling niet langer voldoet aan de voorwaarden voor verblijf in België.

Russische Federatie

22 februari 2024

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in drie deelrepublieken van de Russische Federatie, met name Tsjetsjenië, Dagestan en Ingoesjetië. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van januari 2022 tot januari 2024.

Dit document is een actualisering van drie COI Focussen: COI Focus Veiligheidssituatie in Tsjetsjenië van 31 mei 2022, COI Focus Veiligheidssituatie in Dagestan van 14 februari 2022 en de COI Focus Veiligheidssituatie in Ingoesjetië van 18 november 2021.

22 oktober 2023

In deze COI Focus belicht Cedoca de militaire dienstplicht in de Russische Federatie. Het geeft eveneens duiding bij de regelgeving voor contractsoldaten, de zogenaamde kontraktniki, en reservisten. Deze COI Focus is een update van de versie van 20 oktober 2022.

Cedoca voerde het onderzoek voor deze COI Focus uit in september 2023 en sloot het af op 19 september 2023.

15 december 2022

The purpose of this report is to provide information regarding military service in the Russian Federation for international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular for EUAA Country Guidance on the Russian Federation.

The reference period of the report is 24 February 2022 – 15 November 2022. Some important events up to 30 November were included during the finalisation of the report.

15 december 2022

The purpose of this report is to provide information regarding political dissent and opposition in the Russian Federation for international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular for the drafting of the EUAA Country Guidance on the Russian Federation.

The reference period of this report is 1 January 2022 – 16 November 2022. Additional information was added during the quality review process up until 10 December 2022.

 

The drafting of this report was finalised on 16 November 2022. Additional information was added during the quality review process up until 10 December 2022.

31 mei 2022

Dit document is een actualisering van de COI Focus Veiligheidssituatie in Tsjetsjenië van 25 juni 2021. Voor het huidige document werd onderzoek verricht naar nieuwe evoluties in de periode juni 2021 - mei 2022.

Cedoca belicht de algemene veiligheidssituatie in Tsjetsjenië, waarbij het vooral de gewelddadige incidenten bekijkt waarbij de overheid en/of de gewapende groepen betrokken zijn. Mensenrechtenschendingen begaan buiten het kader van aanslagen door gewapende groepen en de reactie daarop door de overheid, worden slechts kort (en niet noodzakelijk exhaustief) besproken. Het is niet steeds mogelijk om een strikt onderscheid te maken tussen deze twee vormen van geweld.

Het onderzoek voor dit rapport werd afgesloten op 20 mei 2022.

Pagina's

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.