Verklaring: aanstelling van een vertrouwenspersoon

De asielzoeker kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon tijdens de asielprocedure. Deze persoon kan de asielzoeker bijstaan vanuit zijn professionele kennis. Een vertrouwenspersoon aanwijzen kan met dit formulier.

Vul het formulier volledig in, voeg er een kopie van de identiteitskaart van de vertrouwenspersoon bij en bezorg dit aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR, bij voorkeur vooraleer u gehoord wordt. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.