Medisch attest

Dit medisch attest kan een stavingstuk zijn voor personen die asiel aanvragen in België omwille van het risico op vrouwelijke genitale verminking (VGV) en dit motief voor zichzelf inroepen. Het kan ook gebruikt worden door de ouder(s) die dit risico inroepen in hoofde van (een) niet-besneden minderjarige dochter(s).

Daarnaast voorziet het CGVS in een opvolgingsprocedure voor gezinnen aan wie het CGVS de vluchtelingenstatus toekent omwille van een vrees voor vervolging op basis van VGV van hun dochter(s). Het CGVS ziet ook na de toekenning van de vluchtelingenstatus toe op een effectieve bescherming van deze meisjes. In het kader van  de opvolgingsprocedure ‘VGV’ bezorgen de ouders van de meisjes jaarlijks een medisch attest aan het CGVS dat bewijst dat hun dochter geen genitale verminking heeft ondergaan. Meer informatie over deze opvolgingsprocedure ‘VGV’ vindt u hier: http://www.cgvs.be/nl/vrouwelijke-genitale-verminking.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.