Asielzoekers

Aanvraag: Kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud

Als verzoeker of advocaat kan u voortaan inzage vragen in de notities van het persoonlijk onderhoud voordat het CGVS een beslissing heeft genomen over het verzoek om internationale bescherming. U doet dit door binnen de twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud hiervan een kopie op te vragen. Binnen de acht werkdagen nadat u de kopie ontvangen heeft, kunt u opmerkingen maken als u dat wenst, waar het CGVS vervolgens rekening mee zal houden.

Vul dit formulier volledig in en bezorg het aan het CGVS. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Nederlands

Verklaring: aanstelling van een vertrouwenspersoon

De asielzoeker kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon tijdens de asielprocedure. Deze persoon kan de asielzoeker bijstaan vanuit zijn professionele kennis. Een vertrouwenspersoon aanwijzen kan met dit formulier.

Vul het formulier volledig in, voeg er een kopie van de identiteitskaart van de vertrouwenspersoon bij en bezorg dit aan de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR, bij voorkeur vooraleer u gehoord wordt. U vindt de gegevens terug op het formulier.

Nederlands

Medisch attest

Dit medisch attest kan een stavingstuk zijn voor personen die asiel aanvragen in België omwille van het risico op vrouwelijke genitale verminking (VGV) en dit motief voor zichzelf inroepen. Het kan ook gebruikt worden door de ouder(s) die dit risico inroepen in hoofde van (een) niet-besneden minderjarige dochter(s).

Daarnaast voorziet het CGVS in een opvolgingsprocedure voor gezinnen aan wie het CGVS de vluchtelingenstatus toekent omwille van een vrees voor vervolging op basis van VGV van hun dochter(s). Het CGVS ziet ook na de toekenning van de vluchtelingenstatus toe op een effectieve bescherming van deze meisjes. In het kader van  de opvolgingsprocedure ‘VGV’ bezorgen de ouders van de meisjes jaarlijks een medisch attest aan het CGVS dat bewijst dat hun dochter geen genitale verminking heeft ondergaan. Meer informatie over deze opvolgingsprocedure ‘VGV’ vindt u hier: http://www.cgvs.be/nl/vrouwelijke-genitale-verminking.

Nederlands

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.

Abonneren op RSS - Asielzoekers