Vacatures (1 instantie)

 

Vertaler-tolk

Het CGVS is op zoek naar vertalers-tolken voor deze talen:

 • Nederlands/Frans - Koerdisch/Surani uit Irak
 • Nederlands/Frans – Koerdisch/Badini uit Irak
 • Nederlands/Frans - Koerdisch/Kurmanji uit Syrië
 • Nederlands/Engels - Tigrinya uit Eritrea
 • Nederlands/Engels – Somalisch uit Somalië

Lees meer over de jobinhoud, het profiel, het statuut als vertaler-tolk:

Jobinhoud

Het CGVS zet dagelijks tolken en vertalers in om de communicatie tussen de asielzoeker en de protection officer mogelijk te maken. Het CGVS kan hiervoor beroep doen op zo’n 200 zelfstandige tolken en vertalers, die samen ongeveer 100 verschillende brontalen en dialecten beheersen.

Als tolk of vertaler beheerst u perfect uw moedertaal en spreekt u vlot Nederlands, Frans of Engels. Bent u stipt, discreet en empathisch, zonder de nodige professionele afstand uit het oog te verliezen, dan is de functie van vertaler-tolk bij het CGVS misschien wel iets voor u.

Als tolk brengt u tijdens het gehoor het verhaal van de asielzoeker op een objectieve en getrouwe manier over van uw moedertaal naar het Nederlands, Frans of Engels. U vertaalt ook de vragen van de protection officer op een neutrale wijze.

Als vertaler zet u een tekst op een neutrale en getrouwe manier om van uw moedertaal naar het Nederlands, Frans of Engels.

U komt op geen enkele andere manier tussen in de beoordeling van de asielaanvragen.

Profiel

Om voor het CGVS te vertalen/tolken:

 • bent u minstens 21 jaar
 • hebt u een wettig verblijfsstatuut in België of een EU-lidstaat
 • bent u bereid een veiligheidsverificatie te ondergaan
 • hebt u geen asielaanvraag lopen.

Beschikken over een taaldiploma, beëdigd zijn als gerechtsvertaler - tolk of Vlaams gecertificeerd vertaler-tolk zijn is een pluspunt.

Statuut als vertaler-tolk

Als vertaler-tolk bij het CGVS werkt u op zelfstandige basis. U bent ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) en bent aangesloten bij een sociale zekerheidskas. U beschikt over een BTW-nummer.

Tolken en vertalen in opdracht van het CGVS biedt geen garantie op een voldoende werkvolume of een stabiel inkomen. Het CGVS betaalt de vertaler tolk per prestatie. Het werkvolume is onvoorspelbaar en afhankelijk van het aantal asielzoekers dat zich aanbiedt bij het CGVS.

In deze brochure vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over het sociaal statuut van vertaler/tolk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Verloning

De tarieven voor tolk- en vertaalprestaties in opdracht van het CGVS Zijn vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd:

 • tolktarief: 36,16 € per uur
 • vertaaltarief: 26,82 € per getypte bladzijde van 30 regels die 75 tekens bevatten
 • vervoersonkosten vergoeding: 0,50 per km met een maximum van 100 km heen en terug.

Alle vergoedingen zijn brutobedragen (exlusief btw).

Het CGVS betaalt de vertaler-tolk uit in de maand die volgt op de maand van de geleverde prestaties.

 

Selectie

Is uw moedertaal een taal waar het CGVS dringend naar op zoek is, dan nodigt hij u uit voor een selectiegsprek. Bij een gunstig resultaat neemt het CGVS u op in zijn tolkenbestand. U krijgt later meer inlichtingen over de inhoud van uw opdracht.

Is uw moedertaal geen taal waar het CGVS dringend naar op zoek is, dan zal het CGVS u niet meteen contacteren. De tolkendienst houdt uw gegevens bij en kan u in de toekomst uitnodigen voor een selectiegsprek.

Solliciteren

Bezorg een CV aan het CGVS. Wie weet maakt u binnenkort deel uit van het uitgebreide tolkenbestand waarop het CGVS dagelijks beroep doet.

Contact

Tolkendienst CGVS

Ernest Blerotstraat 39

1070 BRUSSEL

Fax: 02/205 51 15

email: cgra-cgvs.interpretations@ibz.fgov.be

Nieuw adres CGVS