Cijfers

In de maand
februari 2020
1.990
verzoekers om internationale bescherming in België
27,3% t.o.v. vorige maand
18,3% volgende verzoeken om internationale bescherming
Voornaamste landen van herkomst: 
Afghanistan
12,6%
El Salvador
9,2%
Syrië
8,0%
Irak
5,3%
1.961
verzoekers om internationale bescherming ontvingen een beslissing
waarvan
in meervoudige asielaanvragen

Alle cijfers

Asielstatistieken maart 2016

De DVZ registreerde in maart 2016 1.374 asielzoekers in België.

Asielstatistieken februari 2016

De DVZ registreerde in februari 2016 1.523 personen als asielzoeker in België.

Vernieuwde asielstatistieken

Het CGVS publiceert vernieuwde asielstatistieken.

Asielstatistieken januari 2016

De DVZ registreerde in januari 2016 2.842 personen als asielzoeker in België.

Asielstatistieken – overzicht 2015

Ruim de helft asielzoekers kreeg bescherming in 2015.

Asielstatistieken december 2015

In december 2015 werden in België 4.201 asielaanvragen ingediend.

Pagina's

Nieuw adres CGVS