Cijfers

In de maand
januari 2019
2.765
verzoekers om internationale bescherming in België
120,7% t.o.v. vorige maand
17,8% volgende verzoeken om internationale bescherming
Voornaamste landen van herkomst: 
Palestina
15,4%
Afghanistan
10,6%
Syrië
8%
Irak
7%
1.326
verzoekers om internationale bescherming ontvingen een beslissing
waarvan
in meervoudige asielaanvragen

Alle cijfers

Asielstatistieken april 2015

Het CGVS heeft de asielcijfers voor april 2015 gepubliceerd.

Asielstatistieken maart 2015

Het CGVS heeft de asielcijfers voor maart 2015 gepubliceerd.

Asielstatistieken februari 2015

Het CGVS heeft de asielcijfers voor februari 2015 gepubliceerd

Asielstatistieken januari 2015

Het CGVS heeft de asielcijfers voor januari 2015 gepubliceerd.

Overzicht asielstatistieken 2014

Het CGVS heeft de asielcijfers voor december 2014 gepubliceerd.

Overzicht asielstatistieken 2013

Een daling van de asielaanvragen met meer dan 26 %, een stijgend beschermingspercentage en een achterstand die verder wordt weggewerkt.

Pagina's

Nieuw adres CGVS