Cijfers

In de maand
februari 2020
1.990
verzoekers om internationale bescherming in België
27,3% t.o.v. vorige maand
18,3% volgende verzoeken om internationale bescherming
Voornaamste landen van herkomst: 
Afghanistan
12,6%
El Salvador
9,2%
Syrië
8,0%
Irak
5,3%
1.961
verzoekers om internationale bescherming ontvingen een beslissing
waarvan
in meervoudige asielaanvragen

Alle cijfers

Asielstatistieken februari 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van februari 2018 gepubliceerd.

Asielstatistieken januari 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2018 gepubliceerd.

Asielstatistieken – overzicht 2017

Werkreserve drastisch gedaald in 2017 – nood aan bescherming blijft hoog

Asielstatistieken november 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2017 gepubliceerd.

Asielstatistieken oktober 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2017 gepubliceerd.

Asielstatistieken september 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2017 gepubliceerd.

Pagina's

Nieuw adres CGVS