Cijfers

In de maand
januari 2019
2.765
verzoekers om internationale bescherming in België
120,7% t.o.v. vorige maand
17,8% volgende verzoeken om internationale bescherming
Voornaamste landen van herkomst: 
Palestina
15,4%
Afghanistan
10,6%
Syrië
8%
Irak
7%
1.326
verzoekers om internationale bescherming ontvingen een beslissing
waarvan
in meervoudige asielaanvragen

Alle cijfers

Asielstatistieken januari 2018

Het CGVS heeft de asielcijfers van januari 2018 gepubliceerd.

Asielstatistieken – overzicht 2017

Werkreserve drastisch gedaald in 2017 – nood aan bescherming blijft hoog

Asielstatistieken november 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van november 2017 gepubliceerd.

Asielstatistieken oktober 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van oktober 2017 gepubliceerd.

Asielstatistieken september 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van september 2017 gepubliceerd.

Asielstatistieken augustus 2017

Het CGVS heeft de asielcijfers van augustus 2017 gepubliceerd.

Pagina's

Nieuw adres CGVS