Cijfers

In de maand
januari 2024
3.117
verzoekers om internationale bescherming in België
5,7% t.o.v. vorige maand
16,4% volgende verzoeken om internationale bescherming
Voornaamste landen van herkomst: 
Syrië
13,9%
Palestina
12,4%
Afghanistan
9,2%
Eritrea
6%
2.333
verzoekers om internationale bescherming ontvingen een beslissing
waarvan
in meervoudige asielaanvragen

Alle cijfers

Overzicht asielstatistieken 2012

Een daling van de asielaanvragen met meer dan 15%, een sterke stijging van het aantal beslissingen van het CGVS, een beschermingspercentage dat hoog blijft en een achterstand die wordt weggewerkt.

Overzicht asielstatistieken 2011

Een kwart meer asielaanvragen in 2011 vergeleken met het jaar voordien, maar ook steeds meer asielbeslissingen.

Overzicht asielstatistieken 2010

In 2010 werden 19.941 asielaanvragen ingediend in België. Dit betekent een stijging van 16% in vergelijking met het jaar 2009, toen 17.186 aanvragen werden ingediend.

Pagina's

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.