Cijfers

In de maand
augustus 2022
3.529
verzoekers om internationale bescherming in België
15,8% t.o.v. vorige maand
9,3% volgende verzoeken om internationale bescherming
Voornaamste landen van herkomst: 
Afghanistan
19,2%
Syrië
12,5%
Burundi
10,6%
Eritrea
6,4%
1.803
verzoekers om internationale bescherming ontvingen een beslissing
waarvan
in meervoudige asielaanvragen

Alle cijfers

Overzicht asielstatistieken 2013

Een daling van de asielaanvragen met meer dan 26 %, een stijgend beschermingspercentage en een achterstand die verder wordt weggewerkt.

Overzicht asielstatistieken 2012

Een daling van de asielaanvragen met meer dan 15%, een sterke stijging van het aantal beslissingen van het CGVS, een beschermingspercentage dat hoog blijft en een achterstand die wordt weggewerkt.

Overzicht asielstatistieken 2011

Een kwart meer asielaanvragen in 2011 vergeleken met het jaar voordien, maar ook steeds meer asielbeslissingen.

Overzicht asielstatistieken 2010

In 2010 werden 19.941 asielaanvragen ingediend in België. Dit betekent een stijging van 16% in vergelijking met het jaar 2009, toen 17.186 aanvragen werden ingediend.

Pagina's

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.