Cijfers

In de maand
mei 2019
1.813
verzoekers om internationale bescherming in België
19,3% t.o.v. vorige maand
17,6% volgende verzoeken om internationale bescherming
Voornaamste landen van herkomst: 
Afghanistan
13,7%
Palestina
11%
Syrië
8,7%
El Salvador
5,5%
1.474
verzoekers om internationale bescherming ontvingen een beslissing
waarvan
in meervoudige asielaanvragen

Alle cijfers

Overzicht asielstatistieken 2010

In 2010 werden 19.941 asielaanvragen ingediend in België. Dit betekent een stijging van 16% in vergelijking met het jaar 2009, toen 17.186 aanvragen werden ingediend.

Pagina's

Nieuw adres CGVS