Gids voor ouders of voogden vergezeld door minderjarige kinderen

Deze gids informeert ouders of voogden die in België een asielprocedure hebben opgestart over het recht van de kinderen die hen vergezellen om te worden gehoord. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij een eigen verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag) indienen.

Deze gids is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Albanees, Arabisch, Dari, Pashtu en Russisch.

Deze gids kwam tot stand met de steun van AMIF, het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

Nederlands
Weight: 
16

Nieuw adres CGVS