Gids voor begeleide kinderen in de asielprocedure in België

Deze gids informeert kinderen die hun ouders of voogd vergezellen over hun recht om tijdens de asielprocedure van hun ouders of voogd in België te worden gehoord. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij een eigen verzoek om internationale bescherming (of asielaanvraag) indienen.

Deze gids is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari, Pashtu, Russisch en Albanees.

Deze gids kwam tot stand met de steun van AMIF, het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds.

Nederlands
Weight: 
17

Nieuw adres CGVS