De ‘Dublin III- verordening’ bepaalt het volgende:

  • Als België verantwoordelijk is, onderzoekt het CGVS het verzoek om internationale bescherming.
  • Als een andere EU-lidstaat verantwoordelijk is, vraagt de DVZ de overname van het verzoek aan de andere lidstaat.
  • Als de EU-lidstaat de overname bevestigt, maar de verzoeker gaat er niet mee akkoord, dan kan hij een schorsing en annulatieberoep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

 

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.