De registratie van de asielzoeker

De vreemdeling vraagt asiel aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die de aanvraag registreert. De DVZ bepaalt in welke taal de asielprocedure verloopt en stelt de asielzoeker een aantal vragen over zijn persoonsgegevens. De asielzoeker geeft bij zijn registratie alle relevante documenten af die hij bij heeft.

Welk land is verantwoordelijk?

De DVZ gaat na of België verantwoordelijk is voor het asielonderzoek en maakt hiervoor toepassing van het ‘Dublin III-reglement’, die de werkwijze bepaalt.

De vragenlijst

Op de DVZ vult de asielzoeker met de hulp van een tolk een vragenlijst van het CGVS in, die peilt naar de redenen waarom hij zijn land van herkomst is ontvlucht. Vanaf de tweede asielaanvraag geeft de asielzoeker de nieuwe redenen aan.

De medewerker van de DVZ leest de vragenlijst voor, de asielzoeker ondertekent voor akkoord en krijgt een kopie van de vragenlijst.

De DVZ stuurt het asieldossier door naar het CGVS die het asieldossier uitgebreid zal onderzoeken.

De opvang en begeleiding

Na de registratie van zijn asielaanvraag kan de asielzoeker bij Fedasil terecht voor de toewijzing van een opvangplaats, materiële hulp en sociale, juridische en medische begeleiding. De kantoren bevinden zich in hetzelfde gebouw.

België telt een 50-tal opvangcentra die worden beheerd door Fedasil of een van zijn partners (het Rode Kruis, bijvoorbeeld). Dit zijn open centra en ze bieden alle dezelfde diensten aan: opvang, begeleiding, omkadering van het dagelijks leven en een buurtwerking.

 

Nieuw adres CGVS