Het verloop van het persoonlijk onderhoud

het persoonlijk onderhoud

De protection officer interviewt elke verzoeker apart. Het persoonlijk onderhoud verloopt professioneel en rustig en kan tot 4 uur duren. Er is minstens 1 pauze voorzien.

Meer informatie hierover op maat van de verzoeker vind je terug op asyluminbelgium.be in 9 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Pashto, Farsi, Tigrinya en Somali).

Doel en verloop van het persoonlijk onderhoud

Bij het begin van het persoonlijk onderhoud geeft de protection officer informatie over het doel en het verloop van het persoonlijk onderhoud:

  • de verklaringen van de verzoeker blijven vertrouwelijk
  • de tolk is neutraal en heeft beroepsgeheim. De protection officer vraagt aan de verzoeker of hij de tolk goed begrijpt.

Tijdens het persoonlijk onderhoud moet de verzoeker de waarheid vertellen en al het mogelijke doen om zijn identiteit, herkomst, reisweg en de aangehaalde feiten te bewijzen. De protection officer stelt onder andere vragen over de identiteit van de verzoeker, de ‘aard’ (het soort) van de vervolging, de redenen voor de vervolging, de betrokkenen (‘actoren’) van de vervolging, de vrees in geval van terugkeer en de bewijselementen. Een verzoeker moet waar mogelijk zijn verklaringen staven met documenten en moet alle identiteitsdocumenten waarover hij beschikt, voorleggen.

Op het einde van het persoonlijk onderhoud vraagt de protection officer aan de verzoeker en de advocaat, voogd of vertrouwenspersoon of zij nog iets willen verduidelijken.

De aanwezigheid van kinderen

Kinderen ouder dan 1 jaar kunnen voor afleiding zorgen. Om het persoonlijk onderhoud in optimale omstandigheden te kunnen laten doorgaan voor de verzoeker, is het af te raden de kinderen mee te brengen naar het persoonlijk onderhoud:

  • De verzoeker kan zich minder geconcentreerd of geremd voelen in aanwezigheid van het kind.
  • Het kind kan pijnlijke verhalen te horen krijgen in een onbekende omgeving.
  • Voor de tolk, de advocaat of de voogd kan de aanwezigheid van een kind de concentratie bemoeilijken.

Ouderparen die hun kind toch meebrengen naar het persoonlijk onderhoud kunnen in de familiewachtzaal plaatsnemen. Terwijl de protection officer de ene ouder interviewt, houdt de andere ouder toezicht op het kind.

Alleenstaande ouders

Indien het kind geen eigen verzoek heeft ingediend en op de dag van het persoonlijk onderhoud niet naar school of naar de opvang gaat, dan is het aangewezen om het kind te laten opvangen door familie of kennissen of door een bevoegd persoon in het opvangcentrum.

Komt het kind toch mee naar het CGVS, dan kan een familielid of kennis tijdens het persoonlijk onderhoud toezicht houden op het kind in de familiewachtzaal.

Voor een sereen verloop van het persoonlijk onderhoud wordt  afgeraden het kind mee te nemen naar het lokaal waar het persoonlijk onderhoud met de ouder zal plaatsvinden.

De notities van het persoonlijk onderhoud

De protection officer noteert het hele gesprek (vragen, antwoorden en eventuele problemen die zich voordeden) in de notities van het persoonlijk onderhoud. De protection officer leest deze notities niet voor aan de verzoeker. De verzoeker en de advocaat hebben de mogelijkheid om een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud aan te vragen. Dit kan tijdens het persoonlijk onderhoud of schriftelijk binnen de twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud. Na ontvangst van de kopie van de notities heeft de verzoeker en/of de advocaat acht werkdagen om opmerkingen over te maken. Deze moeten in de proceduretaal opgesteld zijn. Wanneer één van de bijzondere procedures wordt toegepast, kan een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud samen met de beslissing worden verzonden.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.