Na het gehoor onderzoekt de protection officer de asielaanvraag. Hij gaat na of

  • de verklaringen en de bewijsstukken geloofwaardig zijn
  • de aanvraag voldoet aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag van Genève
  • de asielzoeker eventueel in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

De protection officer die de aanvraag beoordeelt is universitair geschoold en gespecialiseerd in asielrecht. Hij heeft een grondige kennis van de herkomstlanden van de asielzoeker.

Op basis van zijn kennis en ervaring kan de protection officer

  • vaststellen of de documenten van de asielzoeker relevant en authentiek zijn
  • de verklaringen van de asielzoeker vergelijken met de situatie in het land van herkomst.

De protection officer kan vragen stellen aan de onderzoekers van Cedoca die de actualiteit, de mensenrechtensituatie en de veiligheidssituatie van deze landen op de voet volgen.

Nieuw adres CGVS