Na het persoonlijk onderhoud onderzoekt de protection officer het verzoek. Hij gaat na of

  • de verklaringen en de bewijsstukken geloofwaardig zijn
  • het verzoek voldoet aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag van Genève
  • de verzoeker eventueel in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

De protection officer die het verzoek beoordeelt is universitair geschoold en gespecialiseerd in asielrecht. Hij heeft een grondige kennis van de herkomstlanden van de verzoeker.

Op basis van zijn kennis en ervaring kan de protection officer

  • vaststellen of de documenten van de verzoeker relevant en authentiek zijn
  • de verklaringen van de verzoeker vergelijken met de situatie in het land van herkomst.

De protection officer kan vragen stellen aan de onderzoekers van Cedoca die de actualiteit, de mensenrechtensituatie en de veiligheidssituatie van deze landen op de voet volgen.

Meer informatie hierover op maat van de verzoeker vind je terug op asyluminbelgium.be in 9 talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Pashto, Farsi, Tigrinya en Somali).

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.