Het verloop van het gehoor

interview in gehoorlokaal

De protection officer interviewt elke asielzoeker apart. Het gehoor verloopt professioneel en rustig en kan tot 4 uur duren. Er is minstens 1 pauze voorzien.

Doel en verloop van het gehoor

Bij het begin van het gehoor geeft de protection officer informatie over het doel en het verloop van het gehoor:

  • de verklaringen van de asielzoeker blijven vertrouwelijk
  • de tolk is neutraal en heeft beroepsgeheim.

Tijdens het gehoor moet de asielzoeker de waarheid vertellen en al het mogelijke doen om zijn identiteit, herkomst, reisweg en de aangehaalde feiten te bewijzen. De protection officer stelt onder andere vragen over de identiteit van de asielzoeker, de ‘aard’ (het soort) van de vervolging, de redenen voor de vervolging, de betrokkenen (‘actoren’) van de vervolging, de vrees in geval van terugkeer en de bewijselementen. Dit zijn de documenten die de asielzoeker bij zijn asielaanvraag neerlegt als bewijs van zijn identiteit of zijn asielmotieven.

Op het einde van het gehoor vraagt de protection officer aan de asielzoeker en de advocaat, voogd of vertrouwenspersoon of zij nog iets willen verduidelijken.

De aanwezigheid van kinderen

Kinderen ouder dan 1 jaar kunnen voor afleiding zorgen. Om het gehoor in optimale omstandigheden te kunnen laten doorgaan voor de asielzoeker, is het af te raden de kinderen mee te brengen naar het gehoor:

  • De asielzoeker kan zich minder geconcentreerd of geremd voelen in aanwezigheid van het kind.
  • Het kind kan pijnlijke verhalen te horen krijgen in een onbekende omgeving.
  • Voor de tolk, de advocaat of de voogd kan de aanwezigheid van een kind de concentratie bemoeilijken.

Ouderparen die hun kind toch meebrengen naar het gehoor kunnen in de familiewachtzaal plaatsnemen. Terwijl de protection officer de ene ouder interviewt, houdt de andere ouder toezicht op het kind.

Alleenstaande ouders
  • De ouder informeert het CGVS voor het gehoor schriftelijk over de dagen waarop het kind naar de school of opvang gaat. Bij de planning van het gehoor houdt het CGVS hier rekening mee.
  • Gaat het kind niet naar de school of opvang, dan blijft het kind op het moment van het gehoor het best bij familie of kennissen of bij een bevoegd persoon in het opvangcentrum.

Komt het kind toch mee naar het gehoor, dan kan een familielid of kennis tijdens het gehoor toezicht houden op het kind in de familiewachtzaal.

Het gehoorverslag

De protection officer noteert het hele gesprek (vragen, antwoorden en eventuele problemen die zich voordeden) in een gehoorverslag. De protection officer leest het verslag niet voor aan de asielzoeker. De asielzoeker ontvangt er geen kopie van. De asielzoeker of de advocaat kunnen wel vragen om het volledige asieldossier in te kijken en/of kopieën te krijgen.

Nieuw adres CGVS