De advocaat en de vertrouwenspersoon

Bijstand van de advocaat

De asielzoeker kan zich in elk stadium van de procedure, behalve tijdens de registratie (bij de DVZ), laten bijstaan door een advocaat. Asielzoekers hebben recht op gratis juridische bijstand. De aanvraag gebeurt bij een Bureau voor juridische bijstand.

De asielzoeker mag ook zelf een advocaat kiezen. Hij moet die dan wel zelf betalen. Het is belangrijk dat de asielzoeker dan vooraf duidelijke afspraken maakt over de kosten.

De advocaat mag niet tussenkomen tijdens het gehoor. Op het einde van het gehoor kan hij iets toevoegen over de inhoud of het verloop van het gehoor.

De advocaat kan vragen om het dossier van zijn cliënt in te kijken en kopieën aanvragen van het gehoorverslag om een eventueel beroep voor te bereiden.

Bijstand van de vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die vanuit de kennis van zijn beroep de asielzoeker tijdens de asielprocedure bijstaat.

Voorbeelden van vertrouwenspersonen zijn:

  • maatschappelijke assistenten
  • vertegenwoordigers van ngo’s met kennis over asiel
  • psychologen of therapeuten

Wil de vertrouwenspersoon het gehoor bijwonen, dan moet hij, liefst op voorhand, het formulier ‘Aanstellen van een vertrouwenspersoon’ invullen (www.cgvs.be/nl/formulieren). Bij twijfel of iemand als vertrouwenspersoon in aanmerking komt kan hij contact nemen met de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR van het CGVS.

De vertrouwenspersoon geeft morele en inhoudelijke steun aan de asielzoeker. Hij mag net als de advocaat niet tussenkomen terwijl het gehoor bezig is. Op het einde van het gehoor kan hij wel opmerkingen toevoegen over de inhoud of het verloop van het gehoor.

De vertrouwenspersoon kan het dossier niet inkijken in afwezigheid van de asielzoeker. Hij ontvangt geen oproepingsbrieven. Het is aan de asielzoeker om de vertrouwenspersoon op de hoogte te houden.

Advocaten, vertrouwenspersonen, voogden en UNHCR-vertegenwoordigers kunnen terecht bij de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR:

  • voor tussenkomst- en aanstellingsmeldingen
  • met vragen over de asielprocedure
  • met vragen over een individueel asieldossier waarvoor ze gemandateerd zijn
  • met verzoeken tot inzage in of afschriften van een asieldossier.
Nieuw adres CGVS