Grensprocedure

Bij verzoeken om internationale bescherming die ingediend worden aan de grens en waarbij de verzoeker niet voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden, maakt het CGVS toepassing van een specifieke grensprocedure. De DVZ houdt de verzoeker vast in het grensgebied in afwachting van een beslissing door het CGVS. Een vasthouding aan de grens is beperkt tot maximum 4 weken, dus het CGVS moet binnen deze termijn een beslissing nemen.

Het CGVS kan aan de grens volgende beslissingen nemen:

  • toekenning vluchtelingenstatus
  • weigering vluchtelingenstatus en toekenning subsidiaire beschermingsstatus
  • niet-ontvankelijkheid
  • weigeringsbeslissing in één van de situaties die de toepassing van een versnelde procedure toelaten
  • beslissing tot verder onderzoek

Het CGVS roept de verzoeker in principe steeds op voor een persoonlijk onderhoud, met de mogelijke uitzondering voor een volgend verzoek. De verkorte oproepingstermijn van 2 dagen is mogelijk via toepassing van de niet-ontvankelijke of versnelde procedure. Wanneer de verzoeker bij een volgend verzoek aan de grens moet worden gehoord, bedraagt de oproepingstermijn 1 dag tussen de oproeping en het persoonlijk onderhoud.

Het CGVS neemt een beslissing tot verder onderzoek indien geen weigeringsbeslissing kan genomen worden op grond van een motief versnelde procedure of wanneer geen beslissing kan genomen worden binnen 4 weken na ontvangst van het dossier van de DVZ.

De beslissing tot verder onderzoek is een niet-gemotiveerde tussenbeslissing. Deze beslissing verleent aan de verzoeker toegang tot het grondgebied. De beslissing tot verder onderzoek heeft geen impact op de aard van de eindbeslissing. Elk type van eindbeslissing (toekenning, weigering of uitsluiting van een beschermingsstatus, niet-ontvankelijkheidsbeslissing of weigeringsbeslissing binnen versnelde procedure) blijft mogelijk. 

Wanneer het CGVS een weigeringsbeslissing neemt aan de grens, staat hiertegen een beroep in volle rechtsmacht open bij de RvV. De beroepstermijn bedraagt 10 dagen.

 

Andere bijzondere procedures

 

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.