Een verzoek om internationale bescherming indienen

Het indienen van een verzoek bij de DVZ gebeurt in drie fasen. In een eerste fase doet de vreemdeling persoonlijk een verzoek bij de DVZ. Hij maakt hiermee zijn intentie om een verzoek om internationale bescherming in te dienen, duidelijk. Dit gebeurt in het aanmeldcentrum van de DVZ, bij de directeur van een strafinrichting of gesloten centrum of aan de grens.

Vervolgens registreert de DVZ het verzoek. De  DVZ doet het volgende:

  • de identiteitsgegevens van de verzoeker registreren
  • de relevante documenten die de verzoeker afgeeft in ontvangst nemen
  • het adres waarnaar de DVZ en later het CGVS briefwisseling kan versturen, registreren
  • een foto nemen van de verzoeker
  • vingerafdrukken (vanaf 14 jaar) nemen van de verzoeker. De DVZ kan hiermee nagaan of de verzoeker eerder in een ander land van de EU een verzoek heeft ingediend en of hij via een ander land dan België de EU is in gereisd
  • een medisch onderzoek uitvoeren
  • de taalrol (FR/NL) van de asielprocedure bepalen

Hij krijgt een bewijs van aanmelding afgeleverd.

Ten slotte kan de verzoeker zijn verzoek daadwerkelijk indienen. Dit gebeurt op een door de DVZ aangewezen datum. De verzoeker geeft in deze fase aan of hij nood heeft aan bijstand van een tolk. Hij vult de vragenlijst van het CGVS in. De DVZ gaat ten slotte in deze fase ook na of de verzoeker bijzondere procedurele noden heeft.

Verzoekers om internationale bescherming kunnen meer praktische informatie vinden over het registratieproces op de website www.asylumregistration.be die door de DVZ werd gelanceerd. Op deze website worden stappen zoals de veiligheidscontrole en het nemen van vingerafdrukken duidelijk uitgelegd in 16 verschillende talen via tekst, audio en video's.

 

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.