De registratie van de asielzoeker

Bij de registratie van de asielaanvraag van een vreemdeling

  • noteert de DVZ de identiteitsgegevens van de asielzoeker zoals naam, geboortedatum, nationaliteit. De DVZ neemt de relevante documenten die de asielzoeker afgeeft, in ontvangst.
  • geeft hij een adres op naar de DVZ en het CGVS alle briefwisseling kunnen sturen.          

De DVZ neemt bij de registratie

  • een foto van de asielzoeker: deze foto staat op het document dat geldt als bewijs van de asielaanvraag (bijlage 26)
  • vingerafdrukken (vanaf 14 jaar): de DVZ kan hiermee nagaan of de asielzoeker eerder in een ander land van de EU asiel heeft aangevraagd en of hij via een ander land dan België de EU is in gereisd
  • een röntgenfoto van de longen (vanaf 6 jaar, niet voor zwangere vrouwen): om te onderzoeken of de asielzoeker aan tuberculose (TBC) lijdt. Personen met TBC worden in het ziekenhuis opgenomen
  • een röntgenfoto van de hand bij twijfels over de leeftijd van een niet-begeleide minderjarige: de dienst Voogdij (FOD Justitie) neemt een beslissing over de vaststelling van de minderjarigheid.

 

 

Nieuw adres CGVS