Het CGVS probeert een beslissing te nemen binnen de twee maanden, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms is een snelle beslissing niet mogelijk omdat er meer onderzoek of een extra gehoor noodzakelijk is. In dat geval kan het enkele maanden duren voor de asielzoeker een beslissing ontvangt.

In een aantal gevallen neemt de commissaris-generaal een beslissing binnen een snellere termijn:

  • Termijn van 15 werkdagen: de weigeringsbeslissing voor de asielzoeker die is opgesloten aan de grens of op een welbepaalde plaats; een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid;
  • Termijn van 8 werkdagen: de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag
  • Termijn van 5 werkdagen: de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag van een EU-burger
  • Termijn van 2 werkdagen: de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag van een asielzoeker die is opgesloten aan de grens of op een welbepaalde plaats

Deze termijnen zijn niet bindend voor het CGVS, maar zijn enkel richttermijnen. Als de commissaris-generaal zich niet aan deze termijnen kan houden, heeft dit geen gevolgen voor de beroepsprocedure.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.