Het onderzoek

Na het gehoor gaat de protection officer na of de verklaringen van de asielzoeker geloofwaardig zijn. Nadien bekijkt de protection officer of de asielzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. De commissaris-generaal neemt de uiteindelijke beslissing over de asielaanvraag.

De types beslissingen

Op basis van de elementen in het dossier kan de commissaris-generaal een positieve of een negatieve beslissing nemen. Er zijn verschillende soorten  beslissingen mogelijk.

De commissaris-generaal heeft de mogelijkheid om de asielzoeker uit te sluiten van een beschermingsstatus of hij kan een eerder genomen beslissing tot bescherming veranderen.

De motivering

De commissaris-generaal motiveert uitgebreid de redenen waarom hij een asielzoeker de vluchtelingenstatus en/of de subsidiaire beschermingsstatus niet toekent. De afgewezen asielzoeker en zijn advocaat krijgen toegang tot het dossier en tot de bronnen die aan de basis liggen van de beslissing.

De beslissingstermijnen

Het CGVS neemt zo snel mogelijk een beslissing. In sommige gevallen kan het wat langer duren voor de asielzoeker een beslissing krijgt. Voor een aantal beslissingen neemt de commissaris-generaal binnen een snelle termijn een beslissing. De beslissingstermijnen zijn enkel richttermijnen.

Nieuw adres CGVS