Het onderzoek

Na het persoonlijk onderhoud gaat de protection officer na of de verklaringen van de verzoeker geloofwaardig zijn. Nadien bekijkt de protection officer of de verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. De commissaris-generaal, zijn adjunct of een verantwoordelijke van een geografische sectie binnen het CGVS neemt de uiteindelijke beslissing over het verzoek.

De types beslissingen

Op basis van de elementen in het dossier kan het CGVS een beslissing nemen. Er zijn verschillende soorten beslissingen mogelijk.

Het CGVS kan de verzoeker uitsluiten van een beschermingsstatus. Het CGVS heeft ook de mogelijkheid de geldigheid van een eerder toegekend beschermingsstatuut te heronderzoeken.

De motivering

Het CGVS motiveert uitgebreid de redenen waarom hij een verzoeker de vluchtelingenstatus en/of de subsidiaire beschermingsstatus niet toekent. De afgewezen verzoeker en zijn advocaat krijgen toegang tot het dossier en tot de bronnen die aan de basis liggen van de beslissing.

De beslissingstermijnen

Het CGVS neemt zo snel mogelijk een beslissing. In sommige gevallen kan het wat langer duren voor de verzoeker een beslissing krijgt. Voor een aantal beslissingen neemt het CGVS binnen een korte termijn een beslissing.

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.