Bijstand van de advocaat

De verzoeker om internationale bescherming kan zich in elk stadium van de procedure, behalve tijdens de registratie (bij de DVZ), laten bijstaan door een advocaat. Verzoekers om internationale bescherming kunnen een aanvraag voor een pro-Deoadvocaat indienen bij een Bureau voor juridische bijstand.

De advocaat mag niet tussenbeide komen tijdens het persoonlijk onderhoud. Op het einde van het persoonlijk onderhoud kan hij iets toevoegen over de inhoud of het verloop van het persoonlijk onderhoud.

De advocaat kan vragen om het dossier van zijn cliënt in te kijken en kopieën aanvragen van de notities van het persoonlijk onderhoud om een eventueel beroep voor te bereiden.

Bijstand van de vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die door de verzoeker aangeduid wordt om hem bij te staan tijdens de behandeling van zijn verzoek, en die beroepshalve gespecialiseerd is in bijstand aan personen of vreemdelingenrecht.

Voorbeelden van vertrouwenspersonen zijn:

  • maatschappelijke assistenten
  • vertegenwoordigers van ngo’s met kennis over asiel
  • psychologen of therapeuten

Vrijwilligers van een organisatie gespecialiseerd in bijstand aan personen of vreemdelingenrecht, bloedverwanten van de verzoeker tot en met de derde graad, verzoekers om internationale bescherming en personen die zijn veroordeeld voor feiten waarbij een minderjarige was betrokken als dader of als slachtoffer kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.

Wil de vertrouwenspersoon het persoonlijk onderhoud bijwonen, dan moet hij, liefst op voorhand, het formulier ‘Aanstellen van een vertrouwenspersoon’ invullen (www.cgvs.be/nl/formulieren). Bij twijfel of iemand als vertrouwenspersoon in aanmerking komt kan hij contact nemen met de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR van het CGVS.

De vertrouwenspersoon geeft morele steun aan de verzoeker. Hij mag net als de advocaat niet tussenbeide komen terwijl het persoonlijk onderhoud bezig is. Op het einde van het persoonlijk onderhoud kan hij wel opmerkingen toevoegen over de inhoud of het verloop van het persoonlijk onderhoud.

De vertrouwenspersoon kan het dossier niet inkijken in afwezigheid van de verzoeker om internationale bescherming. Hij ontvangt geen oproepingsbrieven. Het is aan de verzoeker om de vertrouwenspersoon op de hoogte te houden.

Advocaten, vertrouwenspersonen, voogden en UNHCR-vertegenwoordigers kunnen terecht bij de Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR:

  • voor tussenkomst- en aanstellingsmeldingen
  • met vragen over de asielprocedure
  • met vragen over een individueel asieldossier waarvoor ze gemandateerd zijn
  • met verzoeken tot inzage in of afschriften van een asieldossier.

 

Informatie over de asielprocedure op maat van de asielzoeker, vindt u op : asyluminbelgium.be.